Hjemmetjenester

Vakttelefon i hjemmetjenesten

HJEMMEBASERTE TJENESTER

Postadresse: Vollan 8, 6300 Åndalsnes

Besøksadresse: Rauma helsehus, Strandgata 22, 6300 Åndalsnes

Telefon: 48994149

E-post: hjemmesykepleien@rauma.kommune.no

Telefontid:

Mandag - fredag 08.00 – 11.00

Utenom telefontid kan følgende benyttes:

SMS med beskjed kan sendes til 916 86 091. 
SMS avleses kl 09, 14, 18, og 21.

Vi henstiller til kontakt på vakttelefonen primært for akutte/krise henvendelser, og oppnås ikke kontakt skal 116 117 evt. 113 benyttes hvis behov for øyeblikkelig helsehjelp.