Rehabilitering/habilitering

Rehabilitering/habilitering

Rehabilitering/habilitering kan være aktuelt for brukere i alle aldre som har en medfødt funksjonshemming, eller for å gjenvinne/kompensere for tapt funksjon. Dette er en tjeneste som krever stor grad av tverrfaglig samarbeid i kommunale helsetjenester.

Hva tilbyr vi? 

  • Praktisk bistand og opplæring
  • Koordinering av helsetjenester i hjemmet
  • Fysioterapi/ergoterapi
  • Tilpasning og opplæring i hjelpemidler
  • Tilpasning av bolig
  • Logoped

Hvem kan få tjenesten?

Du har behov for flere tjenester, og koordinering av disse. Gjelder både fysisk og psykisk sykdom. Hvilke behov du har avgjør om tjenesten blir gitt i institusjon eller i hjemmet. 

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søk om tjenesten ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre med søknaden?

Du kan forvente svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saken ikke kan behandles innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtak eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010
Maria Homleid
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Mobil 947 89 206
Ingfrid Flatum Åsarmoen
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Telefon 918 94 017
Mobil 918 94 017
Stine Nordby
Leder koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 016

Åpningstider

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart