Barnehage

Husk søknadsfristen for barnehageplass - 1. mars

Søknadsfristen for barnehageplass med oppstart i august er 1. mars. 

Dette omfatter også endring av oppholdstid og/eller bytte av barnehage.