Barnehage

Du kan nå søke om barnehageplass for opptak høsten 2021 - frist 10. mars

Disse må søke:

  • Barn som ikke har barnehageplass – men vil ha behov i 2021/22.
  • Barn som har plass, men vil endre på plassen
  • Barn som har plass, men som vil bytte barnehage