Søk barnehageplass

Les om hvordan du søker om barnehageplass i Rauma. Se også hvordan du bytter eller endrer plass, og hvilke regler som gjelder for å få barnehageplass.

Hvem kan få barnehageplass?

  • Alle med barn i alderen 0-6 år kan søke om barnehageplass.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Du må søke inne søknadsfristen. 
  • Retten til barnehageplass gjelder for de som er bosatt i Rauma kommune. 

Hva tilbyr vi?

Les mer om barnehagene i Rauma her

Slik søker du barnehageplass

Rauma kommune har samordnet opptak en gang i året, med oppstart fra august. Det vil si at alle søker digitalt innen den samme fristen, uavhengig av hvilken barnehage man søker til. 

Hovedopptak - søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Disse må søke om barnehageplass i hovedopptaket

  • Barn som ikke har barnehageplass
  • Barn som står på venteliste og vil endre søknaden som ligger i systemet
  • Barn som har plass, men vil endre på plassen
  • Barn som har plass, men som vil bytte barnehage

De som har fått barnehageplass har denne til de starter på skolen og trenger ikke søke på nytt.

Søk om barnehageplass

Opptak utenom hovedopptak

Du kan søke barnehageplass utenom hovedopptaket. Dette gjelder også om du ønsker å bytte barnehage midt i året. Da sender du inn elektronisk søknad og du blir tildelt plass når det er ledig kapasitet. 

Hva skjer videre med barnehagesøknaden?

Når søknaden er ferdig behandlet vil du få et svarbrev som du returnerer i løpet av 14. dager. 

Du takker ja/nei til plassen ved å logge deg på der du søker om barnehageplass.

Oppsigelse av plass

Barnehageplassen beholdes til den sies opp, eller fram til 31.07 det året barnet begynner på skolen.

Hva koster det?

Pris barnehage
Type plass Pris i 2024 Pris i 2023 Endring i prosent
9 timer, 5 dager per uke 1500 3000 -50%
9 timer, 4 dager per uke 1275 2550 -50%
9 timer, 3 dager per uke 1050 2100 -50%

Klage

Søkere som ikke får tilbud om førsteønske sitt, har rett til å bli satt på venteliste. Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok tilbudet. Klagen sendes til barnehagesjef i Rauma kommune. 

Kontakt

Hilde Elin Kavli Ree
Barnehagesjef
E-post
Mobil 48 09 24 35

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart