Parkering, vei og transport

Isfjordsvegen stengt pga. anleggsarbeid

Isfjordsvegen er stengt for kjøretøy inntil videre, ifm. anleggsarbeid ved Steinbruddet i Nesstranda. Gående og syklende kan passere. Arbeidet skal etter planen avsluttes i uke 33.