TT-kort

Transporttjenesten (TT-kort) er et tilbud om drosjetransport for personer som er varig forflyttningshemmet på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming, og som har problemer med å bruke vanlig kollektivtransport.

Informasjon om nye retningslinjer for TT-Ordningen

Gjeldende for 2024 (etter vedtak i fylkestinget)

  • Det innføres egenandel på 40 kroner per reise fra 1. januar 2024
  • TT-kortet kan ikke brukes til å dekke egenandelen
  • Brukere som ikke har benyttet tildelte TT-midler blir tatt ut av TT-ordninga
  • Ingen nye brukere blir tatt inn i TT-ordninga
  • TT-brukerne må innen 1. oktober 2024 søke om TT-midler for 2025 etter de nye retningslinjene
  • Det blir opprettet venteliste for søkere som fyller kriteriene og ikke får tilbud om reisestøtte

Hvem kan få tilbudet? 

  • Søker er varig forflytningshemmet på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Søker har vesentlige vanskeligheter med å bruke vanlig kollektivtransport
  • Funksjonshemmingen har minimum 1 års varighet

Saksbehandlingen

Koordinerende enhet for helse og omsorg, behandler søknadene og tildeler tjenesten. Det er imidlertid Møre og Romsdal fylkeskommune som administrerer ordningen og fastsetter kriterier for tildeling, samt tidspunkt for innmelding av nye brukere. Antall brukere er begrenset av et brukertak gitt av Fylkeskommunen. Søkere som ikke får søknaden innvilget kan klage på vedtaket til Koordinerende enhet. I klagen skal du angi hva du ønsker endre i vedtaket og begrunne dette.

Kontakt

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 47 51 54 65

 

Telefontid

Mandag-fredag: 12-15 

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart