TT-kort

TT-kort

Transporttjenesten (TT-kort) er et tilbud om drosjetransport for personer som er varig forflyttningshemmet på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming, og som har problemer med å bruke vanlig kollektivtransport.

Hvem kan få tilbudet? 

  • Søker er varig forflytningshemmet på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Søker har vesentlige vanskeligheter med å bruke vanlig kollektivtransport
  • Funksjonshemmingen har minimum 1 års varighet

Slik søker du 

Send inn elektronisk søknad om TT-kort

Du må legge ved legeerklæring til søknaden

Saksbehandlingen

Koordinerende enhet for helse og omsorg, behandler søknadene og tildeler tjenesten. Det er imidlertid Møre og Romsdal fylkeskommune som administrerer ordningen og fastsetter kriterier for tildeling, samt tidspunkt for innmelding av nye brukere. Antall brukere er begrenset av et brukertak gitt av Fylkeskommunen. Søkere som ikke får søknaden innvilget kan klage på vedtaket til Koordinerende enhet. I klagen skal du angi hva du ønsker endre i vedtaket og begrunne dette.

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010

(Tastevalg 5)

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart