Plan, bygg og eiendom

Begrenset kapasitet hos Fylkeskommunen

Møre og Romsdal fylkeskommune varsler at saksbehandlingstiden kan bli på inntil 6 måneder for søknader om avkjørsel og dispensasjon for byggegrense. Dette vil påvirke kommunen sin mulighet til å behandle byggesøknader som krever tillatelse fra fylkeskommunen til avkjørsel fra fylkesveg eller dispensasjon fra byggegrense langs fylkesveg. Situasjon er anslått å vare fra januar 2021 og seks måneder framover.