Salg av kommunal eiendom

Annonsering av avhending av kommunale eiendommer

Eiendommer som skal avhendes annonseres som minimum på kommunens nettsider og i lokalpresse/finn.no eller lignende.

Budgiving

 • Det avholdes åpen budrunde.
 • Interessenter får opplyst høyeste bud.
 • Unntaksvis, etter åpen budrunde, avholdes lukket budrunde.

Kjøpekontrakt

 • Kommunens alminnelige kjøpevilkår legges til grunn.
 • Eiendommene selges slik de er, fri for pengeheftelser.
 • Kjøper dekker alle overdragelseskostnader, dokumentavgift, tinglysningsgebyr, eventuelle oppmålingskostnader og konsesjonsgebyr.
 • Utgifter til megler dekkes av Rauma kommune.

Salgsvedtak

 • Salg av eiendommer inntil NOK 100.000 vedtas av kommunedirektøren med behandlingstid på 2-4 uker.
 • Salg av eiendommer inntil NOK 5 millioner vedtas av formannskapet med behandlingstid på 6-8 uker.
 • Salg av eiendommer over NOK 5 millioner vedtas av kommunestyret med behandlingstid på 3 måneder.

Gjennomføring, oppgjør, skjøteutstedelse

 • Når avhendingen er vedtatt av kompetent organ sendes undertegnet kjøpekontrakt og betalingspåkrav til kjøper.
 • Kjøpesummen skal normalt betales innen 30 dager etter at kjøper har mottatt påkrav.
 • Eiendommen overtas når skjøtet er tinglyst på ny eier.
 • Skjøte utstedes når betaling er mottatt, eller så snart eiendommen tildeles gårds- og bruksnummer.

 

Lenke til instruks for avhending av fast eiendom (PDF, 203 kB)

Lenke til standard betingelser ved kjøp av kommunal tomt i Rauma (PDF, 135 kB)