Budsjett- og økonomiplan 2022-2025

Budsjett- og økonomiplan 2022-2025 ligger nå ute til høring, med høringsfrist 9. desember kl. 12.00. 

Høringsdokumentene og hvordan du sender dine innspill finner du her. 

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Rauma. Se politiske møter på nett, møtekalender, råd og utvalg. Se hvordan Rauma kommune er organisert, postliste og høringer.

Alt om politikk

Aktuelt fra kommunen