Mannen

Hever farenivået for Veslemannen til oransje

15.11.2018

Bevegelsene i fjellpartiet har øket en god del utover ettermiddagen i dag. Dette skyldes stor snøsmelting på grunn av høy...

S1430001.JPG

Næringsprisen for 2018 i tildeles Edmund Meyer

08.11.2018

Et enstemmig styre i Rauma kraftfond har valgt Edmund Meyer til vinner av Næringsprisen for 2018.

Stengt veg på Skorgen

Kommunevegen mellom Skorgen bru og Skorgen sandtak er stengt grunnet utrasing

28.10.2018

Kommunevegen mellom Skorgen bru og Skorgen sandtak er stengt grunnet utrasing.

NVE

NVE startar boring for regional kartlegging av fare for store kvikkleireskred i Rauma

02.10.2018

NVE gjennomfører no kartlegging av større områder med moglege kvikkleireførekomstar i kommunane Molde, Rauma, Giske, Ålesund...

Login for redigering