Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Døgnåpne vakttelefoner

Døgnåpne vakttelefoner

Meld feil

Her kan du melde fra om renovasjon, parkering, brøyting for kommunal veg, gatelys, forurensning/forsøpling, vann, avløp og kommunal vei. Du kan også følge med på saksbehandlingen av meldinga du sender inn.

Meld inn feil

Saker som meldes inn med Meld feil saksbehandles i ordinær arbeidstid. 

Hvis feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon.

Døgnåpne vakttelefoner

Døgnåpne vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Legevakt 116117 (kveldstid/helg)
Vakttelefon hjemmebasert helse og omsorg 489 94 149 (hele døgnet)
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 (hele døgnet)
Barnevern Dagtid: Politi 02800 eller 71 16 66 00. Etter arbeidstid og helger: Barnevernvakt 97 60 16 16/Alarmtelefonen 116111.
Vakttelefon Kommunal vei, vann og avløp ved akutte hendelser 913 39 585
Krise/beredskap Rauma kommune 712 22 400
Veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid for hasteoppdrag. 712 26 333 (16-08 på ukedager, samt hele døgnet for lørdag, søndag og helligdager)
Påkjørsel vilt Politi 02800 (hele døgnet)
Dyrevelferd Mattilsynets nettsider
Nødnummer 110 - Brannmelding 112 - Politi - nødtelefon 113 - Medisinsk nødhjelp