Døgnåpne vakttelefoner

Døgnåpne vakttelefoner

Meld feil

Du kan melde inn feil til Meld feil. Her kan du melde fra om renovasjon, parkering, brøyting for kommunal veg, gatelys, forurensning/forsøpling, vann, avløp og kommunal vei. Du kan også følge med på saksbehandlingen av meldinga du sender inn. 

Saker som meldes inn med Meld feil saksbehandles i ordinær arbeidstid. 

Hvis feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon.

Døgnåpne vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Legevakt 116117 (kveldstid/helg)
Vakttelefon hjemmebasert helse og omsorg 489 94 149 (hele døgnet)
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 (hele døgnet)
Barnevern Dagtid: Politi 02800 eller 71 16 66 00. Etter arbeidstid og helger: Barnevernvakt 97 60 16 16/Alarmtelefonen 116111.
Vakttelefon Kommunal vei, vann og avløp i arbeidstiden 711 66 600 (08.00-16.00):
Vakttelefon Kommunal vei, vann og avløp etter arbeidstid 913 39 585 (etter 16.00)
Krise/beredskap Rauma kommune 712 22 400
Veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid for hasteoppdrag. 712 26 333 (16-08 på ukedager, samt hele døgnet for lørdag, søndag og helligdager)
Påkjørsel vilt Politi 02800 (hele døgnet)
Dyrevelferd Mattilsynets nettsider
Nødnummer 110 - Brannmelding 112 - Politi - nødtelefon 113 - Medisinsk nødhjelp