Døgnåpne vakttelefoner

Døgnåpne vakttelefoner

Meld feil

Her kan du melde fra om renovasjon, parkering, brøyting for kommunal veg, gatelys, forurensning/forsøpling, vann, avløp og kommunal vei. Du kan også følge med på saksbehandlingen av meldinga du sender inn.

Meld inn feil

Saker som meldes inn med Meld feil saksbehandles i ordinær arbeidstid. 

Hvis feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon.

Døgnåpne vakttelefoner

Døgnåpne vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Legevakt 116117 (kveldstid/helg)
Vakttelefon hjemmebasert helse og omsorg 489 94 149 (hele døgnet)
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 (hele døgnet)
Barnevern Dagtid: Politi 02800 eller 906 52 802. Etter arbeidstid og helger: Barnevernvakt 97 60 16 16/Alarmtelefonen 116111.
Vakttelefon Kommunal vei, vann og avløp ved akutte hendelser 913 39 585
Krise/beredskap Rauma kommune 712 22 400
Veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid for hasteoppdrag. 712 26 333 (16-08 på ukedager, samt hele døgnet for lørdag, søndag og helligdager)
Påkjørsel vilt Politi 02800 (hele døgnet)
Dyrevelferd Mattilsynets nettsider
Nødnummer 110 - Brannmelding 112 - Politi - nødtelefon 113 - Medisinsk nødhjelp