Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 25.11.2021 saksnr 74/21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Åndalsnes Brannstasjon ut til offentlig ettersyn.

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 28.10.2021 saksnr 66/21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Prestsetra hyttefelt ut til offentlig ettersyn.