Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Høring av ny forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker

Sandnes og Holm Utmarkslag har søkt om å få utvida båndtvang innafor sitt område. Søknaden ble behandlet av utvalg for plan og forvaltning i møte 27.06.2019, og det ble vedtatt å sende forslag til utvida båndtvang ut på høring.

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 27.06.2019, saksnr 34/2019, å legge forslag til detaljregulering for Romsdalsgondolen ut til offentlig ettersyn.

Fant du det du lette etter?