Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Kommunestyret har i møte 14.11.2019, saksnr 109/2019, godkjent detaljregulering for Måndalen barnehage.

Kommunestyret har i møte 14.11.2019, saksnr 107/2019, godkjent detaljregulering for Romsdalsgondolen.

Høring av ny forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker