Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

SalMar Farming AS søker om endring av plassering og en økning med to bur for å legge til rette for mekanisk avlusning. Det blir ikke endring i biomassen.

Høring av ny forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker