Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Vi inviterer innbyggere og politiske partier i Rauma til å gi innspill til høringsutkastet.

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 09.05.2019, saksnr 21/2019, å legge forslag til detaljregulering for Solfjord ut til offentlig ettersyn.

Rauma kommunestyre har vedtatt å legge kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø ut på høring, i seks uker. 
Fant du det du lette etter?