Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Kommunestyret i Rauma vedtok i møte 30.08.2016 i KS-87/16 å legge forslag om omklassifisering av kommunale veger ut på høring.

Fant du det du lette etter?