Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Formannskapet i Rauma kommune vedtok 18.03.2020 at Planstrategi 2020-2023 skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 60 dager.