Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Legatet vurderes avviklet, og resterende midler vil bli utdelt i tråd med stiftelsens formål eller lignende formål.

Etter en gjennomgang av innkomne forslag har Rauma kommunes vegkomite foreslått følgende vegnavn. Frist for høringsinnspill er 25. mai 2021.

Utkast til ny lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri for Rauma kommune er nå ute til høring. Vi ber om at innspill sendes inn til kommunen innen 8. mars 2021. 

Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) og barnehage er nå ute på høring. Høringsfristen er 9. februar. 

Kommunestyret har i møte 12.11.2020, saksnr 96/20, godkjent områderegulering for Setnesmoen skyte- og øvingsfelt.