Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 28.10.2021 å legge forslag til detaljregulering for Prestsetra hyttefelt ut til offentlig ettersyn.

Salmar Farming søker om utvidelse av biomasse fra 3120 tonn til 4680 tonn MTB.

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 25.11.2021 saksnr 74/21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Åndalsnes Brannstasjon ut til offentlig ettersyn.

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 28.10.2021 saksnr 66/21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Prestsetra hyttefelt ut til offentlig ettersyn.