Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 21.03.2019 å legge forslag til detaljregulering for Måndalen barnehage ut til offentlig ettersyn.

Kartverket har reist navnesak på skrivemåten av gårdsnavnet Otterholm/ Oterholm i forbindelse med navngiving av en veg i Rauma kommune.

Fant du det du lette etter?