Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8, varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nysetra hyttefelt i Skorgedalen, g/bnr. 27/4, 30/22, 31/2, 3 og 5 i Rauma kommune.