Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Møre og Romsdal fylkeskommune skal behandle søknaden etter akvakulturloven, og søknaden har i den forbindelse blitt lagt ut til høring.