Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Skrivemåte og plassering av sju stadsnamn i Rauma er ute på høyring.

Høring av ny forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 27.06.2019, saksnr 34/2019, å legge forslag til detaljregulering for Romsdalsgondolen ut til offentlig ettersyn.