Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Aktuelt

For å øke forutsigbarheten knytta til tilgjengelighet til byggesaksbehandlerne våre, innfører vi faste perioder fra mandag til fredag som settes av til telefontid og booking av møter. 

I en kommunal leilighet i Kvartal 1 på Åndalsnes testes ny velferdsteknologi ut. I tillegg til ny teknologi er den utstyrt med en rekke hjelpemidler og smarte løsninger som gir beboere mestring og trygghet i hverdagen.

NVE melder om rødt farenivå for flom i elver og bekker i Rauma. 

Rauma kommune har i oppgave å innstille kandidater til Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. 

Fra midten av juni og i cirka seks uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i Møre og Romsdal.

Åndalsnes og Isfjorden vannverk vant i dag semifinalen (Møre og Romsdal) i konkurransen Norges beste drikkevann - i kategorien grunnvann. Nå venter finalen i april neste år.

I kommunestyret 6. april ble det vedtatt å sette ned permanent prisene på kommunale boligtomter på Åfarnes og i Måndalen. Nå er prisen på tomter i nyfeltene i Måndalen og Åfarnes 150 000, pluss omkostninger.

HERO inviterer, i samarbeid med Rauma kommune, til informasjonsmøte om opprettelsen av akuttinnkvartering av Ukrainske flyktninger i Isfjorden.

På oppdrag fra UDI har HERO Norge tatt på seg å akuttinnkvartere flyktninger fra Ukraina i Norge. I løpet av denne uka vil det trolig komme ca. 200 personer til gamle Rauma sjukeheim i Isfjorden, hovedsakelig kvinner, barn og eldre. Rauma kommune er vertskommune og vil bli en helt sentral samarbeidspartner i å gi nødvendige kommunale tjenester. Avtalen mellom HERO og UDI vil mest trolig bli signert mandag 7. mars. Det er HERO som er driftsoperatør.