Aktuelt

Rauma kommune har ansatt ny helse- og omsorgssjef. På samme tid har tjenesteområdet helse og omsorg, som tidligere kommunisert,  vært gjennom en omorganisering av lederstrukturen, der helse og omsorg deles i tre virksomhetsområder som skal jobbe tett sammen. Etter en intern utlysning er nå de tre virksomhetslederne ansatt.
 

Ikke gjør det da, vær så snill!

Viruset er ennå ikke påvist i Norge. Vi er imidlertid i høysesong for influensasmitte. Det er derfor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen. Dette for at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med koronavirus. 

Rauma kommune starter opp en ny barnegruppe (8-12 år) 11. mars. 

Er du over 60 år og ønsker å delta på kurs om forebygging og mestring av depresjonsplager?

Rauma kommune har blitt en enda bedre kommune å bo i. Det viser resultatene fra Borgerundersøkelsen 2019. I forhold til tilsvarende undersøkelse i 2017 har Rauma kommunes innbyggere blitt vesentlig mer fornøyde med kommunen de bor i.