Aktuelt

NVE har valgt å øke farenivået til gult for Veslemannen, på bakgrunn av økte bevegelser. Gult farenivå er en forberedelsesfase for beredskapsaktørene og utløser ingen handling for beboere i området.

Vi inviterer innbyggere og politiske partier i Rauma til å gi innspill til høringsutkastet.

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 09.05.2019, saksnr 21/2019, å legge forslag til detaljregulering for Solfjord ut til offentlig ettersyn.

Rauma kommunestyre har vedtatt å legge kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø ut på høring, i seks uker. 

Rauma Voksenopplæring offers classes on different levels. We start in August if enough participants are interested.

Det nærmar seg. 1. mai startar Stikk UT!-sesongen 2019. I år med heile 398 turmål i 30 av kommunane i Møre og Romsdal. Bli med på tur!
 

Helse- og omsorgsdepartementet vil prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i blant annet Rauma.

Kommunestyret i Rauma vedtok i møte 30.08.2016 i KS-87/16 å legge forslag om omklassifisering av kommunale veger ut på høring.

Fant du det du lette etter?