Aktuelt

Det nærmar seg. 1. mai startar Stikk UT!-sesongen 2019. I år med heile 398 turmål i 30 av kommunane i Møre og Romsdal. Bli med på tur!
 

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 21.03.2019 å legge forslag til detaljregulering for Måndalen barnehage ut til offentlig ettersyn.

I samband med utgreiinga i grensejusteringssaka mellom Rauma og Vestnes, vil Opinion på vegne av Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomføre ei innbyggarhøyring i grunnkretsane Hjelvik og Våge i tidsrommet 1.-12. april 2019.

Barn liker å leke og ake når det er mye snø. Rauma kommune ønsker å oppfordre voksne til at barna finner trygge steder å glede seg over all snøen. og unngå offentlig vei.

Helse- og omsorgsdepartementet vil prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i blant annet Rauma.

Kartverket har reist navnesak på skrivemåten av gårdsnavnet Otterholm/ Oterholm i forbindelse med navngiving av en veg i Rauma kommune.

Kommunestyret i Rauma vedtok i møte 30.08.2016 i KS-87/16 å legge forslag om omklassifisering av kommunale veger ut på høring.

Fant du det du lette etter?