Aktuelt

Rauma kommune er i gang med en ny og viktig Helse- og omsorgsplan som skal legge føringer for framtidas tjenester i Rauma. Samfunnsutviklingen tilsier at vi må jobbe annerledes på mange områder og tenke nytt for å kunne fortsette å gi gode og trygge helse- og omsorgstjenester også i framtida. Nå inviterer vi til dialogmøter for å få innspill på hva som er viktig for deg i framtidas tjenester.

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse vil Rauma kommune, i samarbeid med Christelfondet og Rauma kirkelige fellesråd, legge opp til en rekke arrangement den kommende måneden. Ensomhet og utenforskap er tema for årets markering.

I Rauma har ca. 10 prosent av innbyggerne våre utenlandsk bakgrunn. Språket kan være en barriere for integrering og dialog i et lite lokalsamfunn når man kommer til et nytt land. Teknologi kan være en viktig bidragsyter for å gjøre overgangen lettere. Rauma kommune har gode erfaringer med å ta i bruk språk-apper som oversetter automatisk og som i stor grad gjør dialogen lettere. Dette er lett tilgjengelige verktøy som hvem som helst kan bruke i hverdagen.

For å øke forutsigbarheten knytta til tilgjengelighet til byggesaksbehandlerne våre, innfører vi faste perioder fra mandag til fredag som settes av til telefontid og booking av møter. 

I en kommunal leilighet i Kvartal 1 på Åndalsnes testes ny velferdsteknologi ut. I tillegg til ny teknologi er den utstyrt med en rekke hjelpemidler og smarte løsninger som gir beboere mestring og trygghet i hverdagen.

NVE melder om rødt farenivå for flom i elver og bekker i Rauma. 

Rauma kommune har i oppgave å innstille kandidater til Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. 

Åndalsnes og Isfjorden vannverk vant i dag semifinalen (Møre og Romsdal) i konkurransen Norges beste drikkevann - i kategorien grunnvann. Nå venter finalen i april neste år.

I kommunestyret 6. april ble det vedtatt å sette ned permanent prisene på kommunale boligtomter på Åfarnes og i Måndalen. Nå er prisen på tomter i nyfeltene i Måndalen og Åfarnes 150 000, pluss omkostninger.