Aktuelt

Det blir en annerledes 17. mai i år på grunn av Koronasituasjonen. De ulike 17. mai komiteene rundt om i kommunen har likevel lagt opp til program som gjør at det blir en flott markering av nasjonaldagen vår. Mange av arrangementet kan følges digitalt. Vi ønsker alle våre innbyggere en flott feiring! 

Barneverntjenesten i Rauma søker fosterhjem for gutt i barneskolealder.

Det 10. tilfellet av koronasmitte er registrert i Rauma. Vedkommende har bostedadresse i Rauma men har testet positivt et annet sted i Norge.

Etter faglige råd fra Folkehelseinstituttet opphevet Rauma kommune forrige uke karantenekravene som var innført for reisende fra 8 fylker. Likevel vil vi understreke viktigheten av at alle følger de nasjonale reglene, og unngår reiser og besøk som ikke er strengt nødvendig, også i påsken.

Det er registrert ett nytt tilfelle av koronasmitte i Rauma. Totalt er det nå 9. registrerte tilfeller i kommunen.

Formannskapet i Rauma kommune vedtok 18.03.2020 at Planstrategi 2020-2023 skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 60 dager.

Søndag er det registrert et nytt tilfelle av koronasmitte i Rauma. Totalt er det nå 8 smittetilfeller i Rauma. 

Siden 15. mars har Rauma hatt karantenekrav for reisende fra 8 definerte fylker. Fra og med 27. mars opphever kommunen disse vedtakene. Samtidig er det viktig å følge nasjonale råd om å unngå reiser som strengt tatt ikke er nødvendig.

Fastlegene i Rauma har nå ledig kapasitet. Har du har behov for en ordinær legekonsultasjon så er det tiden for å bestille time,nå, siden legene forventer at det vil bli travlere i tiden som kommer på grunn av koronasituasjonen. Nå kan du også få gjennomført konsultasjonen over video.

En ny person i Rauma har fått påvist koronasmitte og kommunen har nå totalt 7 registrerte tilfeller.