Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Aktuelt

Telenor har lagt en plan for avvikling av fasttelefonnettet i Rauma kommune. De er i gang i enkelte områder og sender brev direkte til sine kunder om dette. Dette har ført til at enkelte som har trygghetsalarm har avsluttet sitt telefonabonnement før kommunen har fått installert en ny mobilbasert alarm.

På grunn av arbeid som følge av kommune- og fylkesreguleringene stenges matrikkelen og grunnboken noen dager i desember. 

Nye verktøy vi har lansert det siste året har ført til at brukeradferden har endret seg. Det kommer hele tiden nye funksjoner som forsterker tendensen til at flere og flere greier å betjene seg selv via nettet. Vi ser tydelige tendenser til at færre ringer kommunen eller møter opp fysisk for å få gjennomført sine oppgaver. I løpet av november kommer det flere funksjoner på nett som vil styrke tilbudet via nettet og det er også noe av grunnen til at vi justerer åpningstidene på de tradisjonelle ekspedisjons-og sentralbordtjenestene til mandag-fredag, 10.00 - 14.00 fra 18. november.

Rauma kommune har blitt en enda bedre kommune å bo i. Det viser resultatene fra Borgerundersøkelsen 2019. I forhold til tilsvarende undersøkelse i 2017 har Rauma kommunes innbyggere blitt vesentlig mer fornøyde med kommunen de bor i. 

Fra 21. oktober og ut året kan du sikre deg drømmetomten på Åfarnes til kampanjepriser fra 50 000.

Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet, vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Målet er at alt skal være ferdig i 2023.

Kommunestyret i Rauma vedtok i møte 30.08.2016 i KS-87/16 å legge forslag om omklassifisering av kommunale veger ut på høring.