Aktuelt

Røykvarslere bør byttes ut etter 8-10 år. Har du sjekket hvor gamle dine røykvarslere er? Bytt batteri og test røykvarslerne på Røykvarslerdagen 1. desember.

Rauma kommune sitt kraftfondstyre har vedtatt å tildele Rauma kommune sin næringspris til bedriften Nils Heggem AS ved Nils Ivar Heggem.

Kommunen er i gang med å lage en ny boligsosial plan for perioden 2022 - 2032. Arbeidet startet opp i juni og ei arbeidsgruppe med medlemmer fra ulike tjenester og kommunens eiendomsselskap har ansvar for å drive arbeidet fremover.

Etter formannskapsmøte 24.11, legges forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2022-2025 ut på høring. Høringsfristen er 9. desember 2021, kl. 12.00.

Blant særdeles mange gode kandidater som var foreslått, har formannskapet i Rauma besluttet at Joachim får prisen for sin fantastiske innsats for ishockeybanen og -miljøet i kommunen.

Ordningen gjelder både for frivillige lag og foreninger og kommunen.

Som et ledd i den nylig gjennomførte Borgerundersøkelsen ble det stilt noen tilleggsspørsmål knytta til koronahåndteringene i Rauma kommune. Et representativt utvalg på 400 personer i kommunen har besvart. Tilbakemeldingene fra innbyggerne på håndtering av koronasituasjon og informasjon er svært gode. 

Resultatene fra Borgerundersøkelsen 2021 viser at innbyggerne i Rauma er meget fornøyd med å bo og leve i kommunen. Totalt skårer Rauma litt bedre enn ved tilsvarende undersøkelse i 2019. Rauma får skåren 77 av 100 totalt, som anses som et meget godt resultat. Rauma har et godt omdømme, men har samtidig forbedringspotensial på flere områder – spesielt på kommunale tjenester. Den samla kommunevurderingen av Rauma er det femte beste resultatet av alle kommunene som har gjennomført Borgerundersøkelsen.

Næringsprisen i Rauma deles hvert år ut i regi av Kraftfondet. Næringsprisen skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser til kommunen.

Hvert andre år gjennomfører Rauma kommune borgerundersøkelse ved å intervjue 400 innbyggere fordelt over hele kommunen. Fra 1. oktober starter årets undersøkelse, der selskapet Sentio ringer rundt til et representativt utvalg av våre innbyggere.