Aktuelt

Del 1 av søknaden om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsing ved ferie og fritid for 2021 kan leveres fra og med 1. mars 2021, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2021.

Nå kan du søke om barnehageplass dersom du skal ha barn i barnehage fra høsten.

Eiendomsskattesedlene er nå klare for utsending, og blir sendt til din digipost. For dem som ikke har digipost blir dokumentet sendt til Altinn. Dersom du ikke åpner dokumentet i Altinn vil det bli skrevet ut og sendt til din postkasse.

Det er nylig gjennomført en nasjonal folkehelseundersøkelse. Basert på denne utarbeides det en folkehelseprofil for hver kommune. 

31. januar ble 390 personer testet etter fem smittetilfeller dagen før. De aller fleste av disse prøvene er analyserte i dag, og det er kun en av disse som har testet positivt. 

På anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) ber Rauma kommune om at personer som har vært på Sødahlhuset, dagene 21. og 23. januar, om å gå i selvpålagt karantene og ta kontakt meg legesenteret for å avtale testing. De fleste av de aktuelle personene er allerede kontaktet og fått instruksjoner, men det kan være noen som ikke har blitt registrert under besøket. 

Mattilsynet meldte i slutten av november at det er påvist sterkt sykdomsfremkallende (høypatogen) fugleinfluensa i Rogaland. Sykdommen er også påvist i Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten.

Kommuneoverlegene i flere kommuner i Møre og Romsdal kommer gikk forrige uke ut med en sterk anbefaling om at studenter som kommer «hjem» til fylket fra et område med høy smittespredning oppfordres til å gå i frivillig 10-dagers karantene. To dager etter dette kom det nasjonale råd som i stor grad samsvarer med dette. Derfor legger også Rauma seg på de nasjonale føringene.

Et enstemmig formannskap tildeler Kulturprisen 2020 til fotballspilleren Leo Skiri Østigård.

Det har oppstått et smittetilfelle på Rauma videregående skole. Tilfellet er knytta til det større smitteutbruddet i Molde.