Aktuelt

Byggesak og eiedomsskatteforvaltning har for tiden begrenset kapasitet.

Rauma kommune skal fastsette nye takster for eiendomsskatt i 2021. Dette gjelder alle eiendommer/bygninger som ikke har fritak, eller boligverdi fastsatt av Skatteetaten.

Rauma kommune er tildelt kr. 684.233,- for videreformidling til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2021.

Rauma kommune vil fremover øke kontrollvirksomheten knytta til overholdelse av Covid 19- forskriften. I praksis betyr dette at alle virksomheter i Rauma kan få besøk av kontrollør i den kommende tiden.

Etter en gjennomgang av innkomne forslag har Rauma kommunes vegkomite foreslått følgende vegnavn. Frist for høringsinnspill er 25. mai 2021.

Tilskuddsordningen skal bidra til drift av frivillige og ideelle organisasjoner innen helse-, omsorg- og sosialområdet i Rauma kommune. 

 

Rauma har vunnet den nasjonale prisen som årets vertskapskommune. 

Nå kan du søke om barnehageplass dersom du skal ha barn i barnehage fra høsten.

Det er nylig gjennomført en nasjonal folkehelseundersøkelse. Basert på denne utarbeides det en folkehelseprofil for hver kommune. 

31. januar ble 390 personer testet etter fem smittetilfeller dagen før. De aller fleste av disse prøvene er analyserte i dag, og det er kun en av disse som har testet positivt.