Aktuelt

Tillatelse til å drive leiekjøring med snøscooter tildeles for 4 år, i følgende konsesjonsområder. Søknad sendes elektronisk under, innen 08.11.2019.

 I Rauma har treningstilbudet blitt så populært, at vi ønsker å sikre tilbudet ved å utdanne enda flere instruktører. Kanskje er dette midt i blinken for deg?

Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet, vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Målet er at alt skal være ferdig i 2023.

Miljøprogrammet for Møre og Romsdal er revidert og gjelder for perioden 2019 - 2022. Det er også utarbeidet ny forskrift.

 

Skrivemåte og plassering av sju stadsnamn i Rauma er ute på høyring.

Kommunestyret i Rauma vedtok i møte 30.08.2016 i KS-87/16 å legge forslag om omklassifisering av kommunale veger ut på høring.