Aktuelt

I 2019 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 15. mars 2019, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke.

Kommunestyret i Rauma vedtok i møte 30.08.2016 i KS-87/16 å legge forslag om omklassifisering av kommunale veger ut på høring.

Næringskonferansen for hele landbruket i Møre og Romsdal er et samarbeid mellom Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vi ønsker å samle flest mulig bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk. Hovedtema er bonden. Hvordan utløser vi krafta og skaperviljen i bønder?

Fant du det du lette etter?