Aktuelt

Rauma kommune søkte og fikk tilskudd fra Statens vegvesen til tryggere skoleveger for 2022. Tiltaket besto i å gjøre skolevegene på Åndalsnes sikrere og tryggere å ferdes på ved å forsterke belysningen langs skolevegene og overgangsfeltene til/fra spesielt barneskolen/SFO. Tiltaket er en del av trafikksikkerhetsplanen til kommunen.

Det er åtte søkere til stillingen, to kvinner og seks menn

Kommunene i Romsdal jobber videre med innføring av Helseplattformen, med planlagt oppstartsdato 4. november 2023. Dette gjelder alle kommunene i Romsdal; Rauma, Vestnes, Aukra, Hustadvika og Molde.

For å øke forutsigbarheten knytta til tilgjengelighet til byggesaksbehandlerne våre, innfører vi faste perioder fra mandag til fredag som settes av til telefontid og booking av møter. 

I en kommunal leilighet i Kvartal 1 på Åndalsnes testes ny velferdsteknologi ut. I tillegg til ny teknologi er den utstyrt med en rekke hjelpemidler og smarte løsninger som gir beboere mestring og trygghet i hverdagen.

NVE melder om rødt farenivå for flom i elver og bekker i Rauma. 

Rauma kommune har i oppgave å innstille kandidater til Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. 

Åndalsnes og Isfjorden vannverk vant i dag semifinalen (Møre og Romsdal) i konkurransen Norges beste drikkevann - i kategorien grunnvann. Nå venter finalen i april neste år.

I kommunestyret 6. april ble det vedtatt å sette ned permanent prisene på kommunale boligtomter på Åfarnes og i Måndalen. Nå er prisen på tomter i nyfeltene i Måndalen og Åfarnes 150 000, pluss omkostninger.