Aktuelt

Har du søkt jobb i Rauma kommune ber vi deg være oppmerksom på falske SMS-er som ber om kontaktinformasjon.

Rauma kommune skal fastsette nye takster for eiendomsskatt i 2021. Dette gjelder alle eiendommer/bygninger som ikke har fritak, eller boligverdi fastsatt av Skatteetaten.

Rauma har vunnet den nasjonale prisen som årets vertskapskommune. 

Nå kan du søke om barnehageplass dersom du skal ha barn i barnehage fra høsten.

Det er nylig gjennomført en nasjonal folkehelseundersøkelse. Basert på denne utarbeides det en folkehelseprofil for hver kommune. 

31. januar ble 390 personer testet etter fem smittetilfeller dagen før. De aller fleste av disse prøvene er analyserte i dag, og det er kun en av disse som har testet positivt. 

På anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) ber Rauma kommune om at personer som har vært på Sødahlhuset, dagene 21. og 23. januar, om å gå i selvpålagt karantene og ta kontakt meg legesenteret for å avtale testing. De fleste av de aktuelle personene er allerede kontaktet og fått instruksjoner, men det kan være noen som ikke har blitt registrert under besøket. 

Mattilsynet meldte i slutten av november at det er påvist sterkt sykdomsfremkallende (høypatogen) fugleinfluensa i Rogaland. Sykdommen er også påvist i Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten.

Kommuneoverlegene i flere kommuner i Møre og Romsdal kommer gikk forrige uke ut med en sterk anbefaling om at studenter som kommer «hjem» til fylket fra et område med høy smittespredning oppfordres til å gå i frivillig 10-dagers karantene. To dager etter dette kom det nasjonale råd som i stor grad samsvarer med dette. Derfor legger også Rauma seg på de nasjonale føringene.

Et enstemmig formannskap tildeler Kulturprisen 2020 til fotballspilleren Leo Skiri Østigård.