Aktuelt

I en kommunal leilighet i Kvartal 1 på Åndalsnes testes ny velferdsteknologi ut. I tillegg til ny teknologi er den utstyrt med en rekke hjelpemidler og smarte løsninger som gir beboere mestring og trygghet i hverdagen.

NVE melder om rødt farenivå for flom i elver og bekker i Rauma. 

Rauma kommune har i oppgave å innstille kandidater til Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. 

Fra midten av juni og i cirka seks uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i Møre og Romsdal.

Åndalsnes og Isfjorden vannverk vant i dag semifinalen (Møre og Romsdal) i konkurransen Norges beste drikkevann - i kategorien grunnvann. Nå venter finalen i april neste år.

I kommunestyret 6. april ble det vedtatt å sette ned permanent prisene på kommunale boligtomter på Åfarnes og i Måndalen. Nå er prisen på tomter i nyfeltene i Måndalen og Åfarnes 150 000, pluss omkostninger.

HERO inviterer, i samarbeid med Rauma kommune, til informasjonsmøte om opprettelsen av akuttinnkvartering av Ukrainske flyktninger i Isfjorden.

På oppdrag fra UDI har HERO Norge tatt på seg å akuttinnkvartere flyktninger fra Ukraina i Norge. I løpet av denne uka vil det trolig komme ca. 200 personer til gamle Rauma sjukeheim i Isfjorden, hovedsakelig kvinner, barn og eldre. Rauma kommune er vertskommune og vil bli en helt sentral samarbeidspartner i å gi nødvendige kommunale tjenester. Avtalen mellom HERO og UDI vil mest trolig bli signert mandag 7. mars. Det er HERO som er driftsoperatør.

Rauma kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet, blitt tildelt 708 000 til en ny runde med kommunale kompensasjonsmidler.