Aktuelt

Hvert andre år gjennomfører Rauma kommune borgerundersøkelse ved å intervjue 400 innbyggere fordelt over hele kommunen. Fra 1. oktober starter årets undersøkelse, der selskapet Sentio ringer rundt til et representativt utvalg av våre innbyggere. 

Vi ønsker ditt bidrag inn i arbeidet med ny klima- og miljøplan i Rauma. 

Rauma kommune vedtok før sommeren å utløse sin opsjon i Helseplattformen. Dette er et av Norges største IT-prosjekt som bygges for de 720 000 innbyggerne i Midt-Norge og de 40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet.

I 15 år har Rauma kommune og Rauma Næringslag gitt alle 1. klassinger tursekk i gave ved skolestart. Det populære tiltaket er et sentralt element i å forankre kommunens naturgledevisjon blant våre yngste. 

Snart kan mange med  lang reiseveg til pass- og ID-kontor, få eit betre tilbod. Eit mobilt passkontor vil besøke utvalde stadar i Møre og Romsdal.

Rauma kommune har fått nye 1.2 millioner til fordeling til bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen og som har redusert omsetning eller økte kostnader grunnet korona.

Setnesmoen har fått mye oppmerksomhet de siste åra og det har ført til mer aktivitet i det militære området, av turgåere og turister. Flere tar også risikoen ved å bevege seg inn i det militære skytefeltet mellom Setnesmoen og Istrasletta. Heimevernet oppfordrer folk til å følge med på varsler, sperringer og informasjon knytta til området og unngå ferdsel i militære skytefelt mellom Setnesmoen og Istrasletta. 

Har du søkt jobb i Rauma kommune ber vi deg være oppmerksom på falske SMS-er som ber om kontaktinformasjon.

Rauma kommune først tildelt kr. 684.233,- for videreformidling til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2021. Nå er rammen økt med 715.000 til en totalramme på 1.399.233 kroner. 

Rauma kommune skal fastsette nye takster for eiendomsskatt i 2021. Dette gjelder alle eiendommer/bygninger som ikke har fritak, eller boligverdi fastsatt av Skatteetaten.