Aktuelt

Kommunestyremøtet 18. juni arrangeres på Rauma kulturhus pga koronasituasjonen. Dette gjør at møtet ikke streames via den vanlig kommune-TV kanalen, men via youtube. Møte starter 12.00 med innlegg fra Statens vegvesen om ny vegtrase på Veblungsnes før de skal ut på befaring. Ordinært møte starter ca. 14.00.

Rauma kommune og Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om ny vegløsning for E136 gjennom Veblungsnes onsdag 17. juni. Møtet vil streames direkte på nett.

6. juni vaier Pride-flagget på Rauma rådhus, og det arrangeres Pride-arrangement for første gang i Rauma.🏳️‍🌈. På grunn av koronasituasjon legges det opp til en annerledes markering enn det som var planlagt. Det arrangeres en digital markering som du kan følge via kommune-TV. Sendingen starter 6. juni kl. 12.00. 

Her kan du følge formannskapet 4. juni. Møtet er ikke åpent for publikum pga. smittevernhensyn. Møtet starter kl. 09.00.

Det blir en annerledes 17. mai i år på grunn av Koronasituasjonen. De ulike 17. mai komiteene rundt om i kommunen har likevel lagt opp til program som gjør at det blir en flott markering av nasjonaldagen vår. Mange av arrangementet kan følges digitalt. Vi ønsker alle våre innbyggere en flott feiring! 

Det 10. tilfellet av koronasmitte er registrert i Rauma. Vedkommende har bostedadresse i Rauma men har testet positivt et annet sted i Norge.

Etter faglige råd fra Folkehelseinstituttet opphevet Rauma kommune forrige uke karantenekravene som var innført for reisende fra 8 fylker. Likevel vil vi understreke viktigheten av at alle følger de nasjonale reglene, og unngår reiser og besøk som ikke er strengt nødvendig, også i påsken.

Det er registrert ett nytt tilfelle av koronasmitte i Rauma. Totalt er det nå 9. registrerte tilfeller i kommunen.

Søndag er det registrert et nytt tilfelle av koronasmitte i Rauma. Totalt er det nå 8 smittetilfeller i Rauma. 

Siden 15. mars har Rauma hatt karantenekrav for reisende fra 8 definerte fylker. Fra og med 27. mars opphever kommunen disse vedtakene. Samtidig er det viktig å følge nasjonale råd om å unngå reiser som strengt tatt ikke er nødvendig.