Informasjon om Koronaviruset

Aktuelt

Etter formannskapsmøte 25.11, legges forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021-2024 ut på høring. Høringsfristen er 9. desember 2020.

Et enstemmig formannskap tildeler Kulturprisen 2020 til fotballspilleren Leo Skiri Østigård.

Frå og med 2019 har regjeringa gitt midlar til utviklingsprosjekt i kommunale læringsnettverk for å styrke kommunane si oppfølging og rettleiing av kommunale fosterheimar. Prosjektperioden er i første omgang fram til 2022. Det er ei ledig stilling som prosjektleiar.

Det har oppstått et smittetilfelle på Rauma videregående skole. Tilfellet er knytta til det større smitteutbruddet i Molde. 

Kraftfondet har i dag, 18. november 2020, enstemmig valgt å gi Næringsprisen 2020 til Nordveggen AS

Kommuneoverlegene i flere kommuner i Møre og Romsdal kommer gikk forrige uke ut med en sterk anbefaling om at studenter som kommer «hjem» til fylket fra et område med høy smittespredning oppfordres til å gå i frivillig 10-dagers karantene. To dager etter dette kom det nasjonale råd som i stor grad samsvarer med dette. Derfor legger også Rauma seg på de nasjonale føringene.

13 vegstrekninger fordelt på Innfjorden, Åndalsnes, Isfjorden, Torvik, Eidsbygda og Åfarnes skal få vegadresse. Rauma kommune ønsker dine forslag til navn på vegene. Frist for forslag er 13.12.2020.

Barnehagene i Rauma gjennomfører Foreldreundersøkelsen mellom 1. november og 20. desember.

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Vi takker hele Rauma for hjelpen og rausheten - vi har mottatt store mengder klær og utstyr. Per nå har vi fått tilstrekkelig med klær. Vi jobber må med sortering og distribusjon og vil si ifra om det vil være behov for mer klær eller lignende. Vi setter stor pris på gavmildheten! Det vil derimot være behov for andre typer bistand i tiden fremover.