Felling av trær

Fjerne eller beskjære trær på kommunal grunn

Hvis du er nabo til gatetrær eller et friområde med trær, og synes disse er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet trærne.

Du må ha tillatelse av grunneier for å felle eller beskjære trær. Rauma kommune fjerner bare trær hvis trærne innebærer en risiko eller det er tungtveiende grunner hentet ut fra naboloven.

Når må jeg søke om felling?

Bor du nær et kommunalt friområde og ønsker å hogge eller stelle skog for å bedre utsikt og soltilgang, må du sende oss et søknadsskjema:

Trær fjernes kun hvis:

  • de innebærer en risiko
  • det er begrunnelse i naboloven

Søk om å felle trær

Klikk her for å send inn din søknad om felling av trær

Når må jeg ikke søke om felling?

I enkelte tilfeller kan Rauma kommune gi tillatelse til at søkere får felle trær selv. Arbeidet skal i disse tilfellene skje uten kostnader og ansvar for kommunen. Vi gir tillatelser med tre måneders gyldighet. Vi gjør oppmerksom på at kommunen vil vurdere anmeldelse om felling av trær skjer uten tillatelse, eller ved felling av flere trær enn tillatt.

Kontakt

Simon Andre Roald Søvik
Bygningsdrift - Virksomhetsleder
E-post
Mobil 46 80 14 91

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart