Brann på Åndalsnes - om situasjonen

Felling av trær/klipp av hekk