Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Har du planer om å benytte motoriserte kjøretøy i utmark eller vassdrag? Dette er ikke tillatt med mindre lovverket tillater det eller du har søkt om tillatelse og fått godkjenning. 

Hvem trenger å søke om motorferdsel i utmark?

De som har tillatelse er i hovedsak virksomhet knyttet til landbruk, skogbruk og offentlige instanser som for eksempel politi, ambulanse, oppsyn, forsvarets øvelser, anlegg og drift av offentlige veger/anlegg. Ut over dette må  det søkes om dispensasjon.

Søkere oppfordres til å søke i god tid.

Hva skal du søke om?

Søker du om andre tiltak, så beskriver du det i søknadsskjema.

Motorferdsel i utmark

 

Retningslinjer

 

Slik søker du

Du søker via Rauma kommunes elektroniske skjema

Leiekjørere i Rauma

Oversikt over hvem som er tildelt leiekjøringsløyver i Rauma

Kontaktinformasjon

Jan Petter Vad
Miljøvernleder
E-post
Telefon 71 16 66 33
Mobil 950 49 186

Åpningstider

Servicetorget

Man-fre: 09.00- 15.30 (15.00 sommer)

Rådhuset

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)
 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1.apr.- 30.sept.

Vintertid: 1.okt.- 31.mar.

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart