Barnehagevedtekter

Barnehagevedtekter

Vedtatt i kommunestyret i 2014

Vedtekter barnehage

Kontaktinformasjon

Hilde Elin Kavli Ree
Barnehagesjef
E-post
Telefon 71 16 64 44
Mobil 988 23 944