Barnehagevedtekter

Barnehagevedtekter

Vedtatt i kommunestyret i 2014

Vedtekter barnehage

Kontaktinformasjon

Hilde Elin Kavli Ree
Barnehagesjef
E-post
Mobil 480 92 435