Pris og betaling

Her finner du prisene for banehageplasser i Rauma. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris.

Hva koster barnehageplassen?

Pris barnehage
Type plass Pris i 2024 Pris i 2023 Endring i prosent
9 timer, 5 dager per uke 1500 3000 -50%
9 timer, 4 dager per uke 1275 2550 -50%
9 timer, 3 dager per uke 1050 2100 -50%
  • Makspris senkes til 1500 pr. 01.08.24  jfr. statsbudsjettet
  • Betaling for 11 måneder pr. år. Forskuddsvis fakturering.
  • Søskenmoderasjon med 30% for barn nr 2 og gratis barnehage for barn nr 3.
  • Kostpenger kommer i tillegg og er basert på selvkost.

Betaling

Det betales for 11 måneder per år med betalingsfri i juli. Barnehageplassen betales for inneværende måned med forfall den 15. hver måned.

Du får ikke fratrekk i betalingen på grunn av helligdager, ekstra fridager og kurs/planleggingsdager.

Har barn fravær over 1 måned  på grunn av sykdom, kan foreldre/foresatte søke om betalingsfritak.

Plassen kan gå tapt om vi ikke har mottatt betaling på 2 måneder.

Foreldre/foresatte som ikke henter barna sine innen tildelt tid (gjelder også de som har reduserte plasser) og barn som ikke blir hentet innen barnets oppholdstid og barnehagens åpningstid, får et gebyr på 100 kroner per påbegynte kvarter. Dette blir fakturert som tillegg til ordinær foreldrebetaling måneden etter.

Avtalegiro og E-faktura

Vi anbefaler at du oppretter avtale om E-faktura eller avtalegiro, for rask, effektiv og sikker betaling.

Se dine fakturaer

Klikk her for å finne oversikten over dine kommunale fakturaer i MinSide.

Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen for en barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Klikk her for å lese mer om ordningen og hvordan du søker

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Klikk her for å lese mer om ordningen og hvordan du søker

Kontakt

Hilde Elin Kavli Ree
Barnehagesjef
E-post
Mobil 48 09 24 35

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart