Rauma kommune

Pris og betaling

Pris og betaling

Makspris for plass i kommunale og private barnehager er 2910 kroner i måneden. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris.

Hva koster barnehageplassen?

Type plass Pris
Hel plass, 5 dager** 2.910
4 dager 2.650
3 dager 2.550

** Prisen øker til fra 01.01.2017 jfr. statsbudsjettet

  • Betaling for 11 måneder pr.år. Forskuddsvis fakturering.
  • Søskenmoderasjon med 30% for barn nr 2 og 50%  for barn nr 3 og evt. påfølgende barn.
  • Kostpenger kommer i tillegg og er basert på selvkost.

 

Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen for en barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Denne ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Har du allerede fått innvilget redusert foreldrebetaling og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i søknadsskjema.

Søknad om redusert foreldrebetaling sendes via vårt elektroniske skjema.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringer, barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Har du allerede fått innvilget gratis kjernetid og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i vårt søknadsskjema.

Søknad om gratis kjernetid sendes via vårt elektroniske skjema.

Betaling

Det betales for 11 måneder per år med betalingsfri i juli. Barnehageplassen betales for inneværende måned med forfall den 15. hver måned.

Du får ikke fratrekk i betalingen på grunn av helligdager, ekstra fridager og kurs/planleggingsdager.

Har barn fravær over 1 måned  på grunn av sykdom, kan foreldre/foresatte søke om betalingsfritak.

Plassen kan gå tapt om vi ikke har mottatt betaling på 2 måneder.

Foreldre/foresatte som ikke henter barna sine innen tildelt tid (gjelder også de som har reduserte plasser) og barn som ikke blir hentet innen barnets oppholdstid og barnehagens åpningstid, får et gebyr på 100 kroner per påbegynte kvarter. Dette blir fakturert som tillegg til ordinær foreldrebetaling måneden etter.

Avtalegiro og E-faktura

Vi anbefaler at du oppretter avtale om E-faktura eller avtalegiro, for rask, effektiv og sikker betaling.

Fakturainnsyn

Se din oversikt over dine kommunale fakturaer i fakturainnsyn.  (LINK - innlogging med ID-porten)

Kontaktinformasjon

Hilde Elin Kavli Ree
Fagsjef/TJO Barnehage
E-post
Mobil 988 23 944

Åpningstider

Servicetorget

Man-fre: 09.00- 15.30 (15.00 sommer)

Rådhuset

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)
 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1.apr.- 30.sept.

Vintertid: 1.okt.- 31.mar.

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart

Fant du det du lette etter?