Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Hvem kan få redusert foreldrebetaling?

Barnehager i Norge, private og offentlige/kommunale, skal ikke ta mer i foreldrebetaling enn 6 % av husholdningens samlede skattbare inntekt. Er den samlede inntekten lavere enn 550 000, har familien rett til redusert månedlig betaling for barnehageplassen.

Dersom inntekten til husholdningen er lavere enn kr 615 590,- pr år, har barn på 2, 3, 4 og 5 år (og barn med utsatt skolestart) rett til 20 timer i uken med gratis kjernetid i barnehagen.

Har du allerede fått innvilget redusert foreldrebetaling og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i søknadsskjema.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 550.000,-  kroner per år.

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Fra august 2023 er maksprisen kr 3000,- for en full barnehageplass.

Har du allerede fått innvilget gratis kjernetid og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i vårt søknadsskjema.

Definisjon på husholdning

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

  • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Slik søker du

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid sendes via vårt elektroniske skjema.


Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.Inntekt hentet fra skattemyndighetene
 

Inntekt hentet fra skattemyndighetene

Inntekten blir automatisk hentet fra skattemyndighetene. Annen dokumentasjon på inntekt / manglende inntekt, må lastes opp som vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist

Rauma kommune setter søknadsfrist 15. juni, om du vil ha søknaden behandlet innen nytt barnehageår.

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende. Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året.

Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten din, for eksempel endring i sivilstatus og lignende, altså at du tjener mye mindre. Du må også gi beskjed hvis du har fått redusert foreldrebetaling, og får mye høyere inntekt. Reduksjonen vil da gjelde fra neste fakturamåned.

Lese meir om ordninga?

Meir informasjon om foreldrebetaling finn du på Utdanningsdirektoratet sine sider. 

 

Kontakt

Hilde Elin Kavli Ree
Barnehagesjef
E-post
Mobil 48 09 24 35

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart