Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen for en barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Denne ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 592 167 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Har du allerede fått innvilget redusert foreldrebetaling og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i søknadsskjema.

Søknad om redusert foreldrebetaling sendes via vårt elektroniske skjema.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 583 650 kroner per år.

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Har du allerede fått innvilget gratis kjernetid og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i vårt søknadsskjema.

Søknad om gratis kjernetid sendes via vårt elektroniske skjema.

Kontaktinformasjon

Hilde Elin Kavli Ree
Barnehagesjef
E-post
Mobil 480 92 435

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart