Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Hvem kan få redusert foreldrebetaling?

Hvis maksprisen for en barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samla inntekta til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Fra aug. 2022 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 559 167 kroner. Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Fra august 2022 er maksprisen kr 3050 for en full barnehageplass.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Har du allerede fått innvilget redusert foreldrebetaling og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i søknadsskjema.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825 kroner per år.

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Fra august 2022 er maksprisen kr 3050 for en full barnehageplass.

Har du allerede fått innvilget gratis kjernetid og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i vårt søknadsskjema.

Hva er en husholdning?

  • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.
  • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Slik søker du

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid sendes via vårt elektroniske skjema.

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret. Du må sende ny søknad hvert år.Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Husk skattemeldinga

Som dokumentasjon legger du ved/laster opp siste års skattemelding som vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. juni hvert år om du vil ha søknaden behandla innen nytt barnehageår starter i august. Etter søknadsfristen blir søknadene behandla fortløpende.

Lese meir om ordninga?

Meir informasjon om foreldrebetaling finn du på Utdanningsdirektoratet sine sider. 

 

Kontakt

Hilde Elin Kavli Ree
Barnehagesjef
E-post
Mobil 48 09 24 35

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart