Tidlig innsats for barn og unge

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Tidlig innsats for barn og unge

Rauma kommune samarbeider med foresatte for å hindre at barn og unge vokser seg inn i større vansker.

Hovedmål

Vi vil arbeide forebyggende ved å:

  • Umiddelbart ta tak i bekymringer rundt barn og unge.
  • Samarbeide med foresatte fra tidligst mulig tidspunkt og utnytte felles krefter maksimalt.
  • Utvikle, revidere og følge en modell som sikrer et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
  • Utvikle og holde ved like ansattes faglighet, forståelse og ferdigheter i møte med små og store utfordringer.

I barnehage- og skoletida er det styrer og rektor som har ansvaret for barnet/eleven. All kontakt i denne tida skal avklares med styrer/rektor eller andre som har fått delegert denne fullmakten, eks. avdelingsleder

Slik jobber vi:

  • Vi starter alltid med å vurdere hva vi kan gjøre innenfor egen enhet.
  • Foreldre skal tidlig involveres i arbeidet.
  • Det skal også tidlig vurderes behovet for tverrfaglig samarbeid.
  • Det skal sendes ut møteinnkalling og møtereferat.
  • Ved alvorlig bekymring har vi meldeplikt til Barneverntjenesten. 

Nivåer i arbeidet med tidlig innsats

Kontaktinformasjon

Lise Brandli
Ped.Psyk.Rådgiver
E-post

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart