Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på?

  • Vedtaket du har fått
  • Innholdet på tjenesten du får

Klage på vedtaket

  • Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.
  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Du sender inn klagen din via vårt elektroniske klageskjema for enkeltvedtak.

Pålogging: MinID eller BankID. 

Her kan få få hjelp til å logge på 

Hva skjer etter klagen er sendt inn?

Tjenesten går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtaket ikke endres, sendes klagen med saksutredning videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som avgjør saken.

Klage på innhold i tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på stedet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som gjør en vurdering av saken. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Kontakt

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 47 51 54 65

 

Telefontid

Mandag-fredag: 12-15 

Åpningstider

Kontortid

Mandag - fredag: kl 08 - 16 i månedene oktober - april

Mandag - fredag: kl 08 - 15.30 i månedene mai - september

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: mandag - fredag kl 10-16.

Ytterdøra: mandag -fredag kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart