Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er tjeneste som gis i ditt eget hjem. Dersom du har behov for bistand til medisinering, stell av sår, personlig hygiene eller lignende, kan du få innvilga hjemmesykepleie.

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

Du klarer ikke å ta vare på deg selv og ivareta egne behov som følge av funksjonsnedsettelse. Du klarer ikke å oppsøke helsehjelp utenfor eget hjem på egenhånd.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din, og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søk om helse- og omsorgstjenester ved å bruke vårt elektroniske søknadskjema

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om hjemmehjelp  

Kontakt

Vakttelefon hjemmetjenester
Telefon 48 99 41 49
Koordinerende enhet
E-post
Mobil 47 51 54 65

 

Telefontid

Mandag-fredag: 9 - 12

Åpningstider

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart