Avlastning

Avlastning

Vi gir tilbud om avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. 

Hva tilbyr vi?

Formålet er å gi omsorgsyter avlastning fra sine omsorgsoppgaver. Avlastning skal hindre overbelastning, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Tjenesten kan både tilbys i og utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon, og gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste.

Hvem kan få avlastning?

  • Den omsorgstrengende har rett på kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Tiltaket er vurdert å være det beste for den omsorgstrengende
  • Uavhengig av omsorgsplikt
  • Arbeidet er særlig tyngende
  • Søker står i fare for å måtte slutte i vanlig arbeid, arbeide mindre enn før eller kan ikke begynne i ordinært arbeid pga. omsorgsarbeidet

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best. 

Søk om avlasting ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om avlastning eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010
Maria Homleid
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Mobil 947 89 206
Ingfrid Flatum Åsarmoen
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Telefon 918 94 017
Mobil 918 94 017
Stine Nordby
Leder koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 016

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart