Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset tilbud med opptrening i daglige gjøremål som skjer hjemme hos deg.

Hva tilbyr vi?

  • Et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleier  gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.
  • På bakgrunn av målene dine gjennomføres en intensiv treningsperiode sammen med hjemmetrenerne. Intensiteten av treningen vil avta i takt med forbedringen av din funksjon.

Hvem kan få tilbudet?

Hverdagsrehabilitering passer for deg som synes det har blitt vanskelig å utføre hverdagslige aktiviteter som du ønsker å mestre. For eksempel å hente posten, dusje selv, lage mat osv.

Slik søker du

Du søker om hverdagsrehabilitering ved å bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre med søknaden?

Du kan forvente svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saken ikke kan behandles innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtak eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010
Maria Homleid
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Mobil 947 89 206
Ingfrid Flatum Åsarmoen
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Telefon 918 94 017
Mobil 918 94 017
Stine Nordby
Leder koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 016

Åpningstider

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart