Støttekontakt

«Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen»

Flere barn, ungdommer, voksne og eldre i Rauma har funksjonsnedsettelser som følge av fysiske og psykiske helseutfordringer. Flere trenger hjelp til å opprettholde en meningsfull og aktiv fritid. En støttekontakt kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettsarrangementer eller andre sosiale aktiviteter. Støttekontakten kan også fungere som et avlastningstiltak for familier med krevende omsorgsoppgaver.

En støttekontakt kan bidra på to måter:

  1. Individuell støttekontakt
  2. Deltakelse i en aktivitetsgruppe


Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk.

Ung mann og gammel mann - Klikk for stort bilde
Kvinne holder seg til hodet - Klikk for stort bilde
Ung mann og gammel mann - Klikk for stort bilde

Hvem kan få støttekontakt?

  • Du har fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse
  • Du kan ikke opprettholde en aktiv og meningsfull fritid på egen hånd
  • Du har behov for sosialt fellesskap
  • Gjelder som regel hjemmeboende
  • Gjelder som regel ikke små barn

Slik søker du om å få støttekontakt

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke vårt elektroniske søknadskjema

Vil du søke om å bli støttekontakt for noen?

Ønsker du å bidra eller få mer informasjon om det å være fritidskontakt/støttekontakt?

Ta kontakt for en uforpliktende prat med Koordinerende enhet for Helse- og omsorgstjenester:
telefon 91 89 40 10, tastevalg 5, eller
e-post: KE@rauma.kommune.no

Hvis du vil søke om å bli støttekontakt, beskriver du i søknadsskjemaet hvem du kunne tenke deg å bli støttekontakt for, og hvor mye/mange timer per uke du ønsker å jobbe som støttekontakt

Du søker om å bli støttekontakt for noen ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om støttekontakt eller på tjenesten.   

Kontakt

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 47 51 54 65

 

Telefontid

Mandag-fredag: 9 - 12

Åpningstider

Kontortid

Mandag - fredag: kl 08 - 16 i månedene oktober - april

Mandag - fredag: kl 08 - 15.30 i månedene mai - september

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: mandag - fredag kl 10-16.

Ytterdøra: mandag -fredag kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart