Støttekontakt

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Støttekontakt

En støttekontakt er en person som får betaling av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettsarrangementer eller andre sosiale aktiviteter. Støttekontakten kan også fungere som et avlastingstiltak for familier med krevende omsorgsoppgaver.

En støttekontakt kan bidra på to måter:

  1. Individuell støttekontakt
  2. Deltakelse i en aktivitetsgruppe

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk.

Hvem kan få støttekontakt?

  • Du har fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse
  • Du kan ikke opprettholde en aktiv og meningsfull fritid på egen hånd
  • Du har behov for sosialt fellesskap
  • Gjelder som regel hjemmeboende
  • Gjelder som regel ikke små barn

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke vårt elektroniske søknadskjema

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om støttekontakt eller på tjenesten.   

Kontakt

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 47 51 54 65

 

Telefontid

Mandag-fredag: 12-15 

Åpningstider

Kontortid

Mandag - fredag: kl 08 - 16 i månedene oktober - april

Mandag - fredag: kl 08 - 15.30 i månedene mai - september

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: mandag - fredag kl 10-16.

Ytterdøra: mandag -fredag kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart