Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan få innvilget omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gi søkeren en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet som utføres. Ordningen skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende eller andre.

Hvem kan få tilbudet?

Omsorgsstønad-ordningen gjelder både for gifte og andre frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt, og foreldre som har omsorgsplikt for mindreårige barn.

Hvordan få tilbudet?

  • Særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver, som at søker utfører omsorgsarbeid som ellers ville hørt under de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • Omsorg fra søker er det beste for den omsorgstrengende:
  • Kommunens økonomi tillegges vekt
  • Det må søkes om hjelpestønad for tilsyn og pleie fra NAV for den som mottar hjelp.

Slik søker du

Klikk her for å søke om omsorgsstønad via vårt elektroniske skjema

Ansettelse og lønn

Det er kommunen som avgjør om det skal gis omsorgsstønad, og hvilket nivå støtten skal ligge på. Stønaden skal til enhver tid følge timelønnssatsen for assistenter i Rauma kommune.

Siden omsorgsstønad ikke er en rett på lik linje med øvrige helse- og omsorgstjenester, er det et noe større rom for kommunalt skjønn ved tildeling av denne tjenesten. Det kan også tas hensyn til om den som trenger omsorgen mottar hjelpestøtte etter folketrygdloven og/eller andre kommunale tjenester, samt kommunens avsatte ressurser til tjenesten.

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om omsorgsstøtte eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010
Maria Homleid
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Mobil 947 89 206
Ingfrid Flatum Åsarmoen
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Telefon 918 94 017
Mobil 918 94 017
Stine Nordby
Leder koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 016

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart