Veiledning i daglige gjøremål

Veiledning i daglige gjøremål

Vi gir grunnleggende veiledning i daglige gjøremål for personer med funksjonsnedsettelse.

Hvilken veiledning tilbyr vi?

  • Hjelp til å skaffe varer og tjenester
  • Hjelp til tilbereding og inntak av måltider
  • Personlig hygiene/toalettbesøk
  • Sosial deltakelse
  • Forflytning
  • På- og avkledning
  • Økonomi
  • Boveiledning

Hvem kan få tilbud om veiledning?

Du har nedsatt evne til å utføre praktiske daglige gjøremål som følge av fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Du er avhengig av praktisk hjelp for å ivareta en eller flere av oppgavene som inngår i tjenesten, og de kan forventes at opplæringen vil gi økte ferdigheter i de aktuelle daglige gjøremålene. 

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. 

Søk om veiledning ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis og tidsbegrenset.

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om veiledning i daglige gjøremål eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010
Maria Homleid
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Mobil 947 89 206
Ingfrid Flatum Åsarmoen
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Telefon 918 94 017
Mobil 918 94 017
Stine Nordby
Leder koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 016

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart