Personlig assistanse

Personlig assistanse

Vi tilbyr hjelp til personer som har problemer med å utføre daglige praktiske og personlige gjøremål . 

Hva gjør en personlig assistent?

  • Bistår i å tilberede og innta måltider
  • Bistår med personlig hygiene / toalettbesøk
  • På- og avkledning
  • Forflytning innen- og utendørs

Hvem kan få personlig assistanse?

  • Du har problemer med å utføre daglige gjøremål som følge av funksjonsnedsettelse
  • Du er avhengig av praktisk hjelp for å ivareta en eller flere av oppgavene som inngår i tjenesten

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. 

Søk personlig assistanse ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om personlig assistanse eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010
Maria Homleid
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Mobil 947 89 206
Ingfrid Flatum Åsarmoen
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Telefon 918 94 017
Mobil 918 94 017
Stine Nordby
Leder koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 016

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart