Borgerundersøkelser

Hvert andre år gjennomfører Rauma kommune borgerundersøkelse ved å intervjue 400 innbyggere fordelt over hele kommunen. Undersøkelsen ser på graden av tilfredshet knytta til kommunale tjenester, omdømme, demokrati, trygghet i hverdagen og en rekke andre variabler. Borgerundersøkelsen ble første gang gjennomført i Rauma i 2017.

Resultater 

2023

Borgerundersøkelsen 2023 - hovedoversikt

Borgerundersøkelsen 2023 - tabellvedlegg (PDF, 228 kB)

2021

Borgerundersøkelsen 2021 - hovedoversikt (PDF, 613 kB)

Borgerundersøkelsen 2021 - tabellvedlegg (PDF, 367 kB)

2019

Borgerundersøkelsen 2019 hovedoversikt (PDF, 2 MB)

Borgerundersøkelsen 2019 detaljert (PDF, 986 kB)

2017

Borgerundersøkelsen i Rauma 2017 (PDF, 4 MB)