Aktuelt

En ny person i Rauma har fått påvist koronasmitte og kommunen har nå totalt 7 registrerte tilfeller.

Det er tre nye registrerte tilfeller av Koronoasmitte i Rauma. Totalt er det nå seks registrerte tilfeller i kommunen.

Rauma har registrert det tredje tilfellet av Koronasmitte i kommunen. Vedkommende var en del av et reisefølge fra Rauma som har vært på ferie i Østerrike.

Tilfellet er knytta til en ansatt på Vitus apotek i Åndalsnes sentrum. Vedkommende er satt i isolasjon, og flere som er i tilknytning til denne personen er satt i karantene

Vårt eget TV-system har tekniske problemer, men vi overfører formannskapsmøte via youtube. Dett kan føre til at lyden ikke er optimal. Møtet starter kl. 12.00.

Vi er i en situasjon ingen av oss ennå vet omfanget om. Rauma Helsehus prøver å rigge utstyr og organisasjon etter beste evne for å håndtere situasjonen. Det er et nasjonalt problem at viktig smittevernutstyr mangler - også her i Rauma. Nå håper vi bedrifter og privatpersoner vil bidra i en utstyrsdugnad.

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi at du registrerer deg her.

Følg med på utviklingen knytta til Koronaviruset på våre nettsider. Sidene holde kontinuerlig oppdatert. 

Rauma kommune har blitt en enda bedre kommune å bo i. Det viser resultatene fra Borgerundersøkelsen 2019. I forhold til tilsvarende undersøkelse i 2017 har Rauma kommunes innbyggere blitt vesentlig mer fornøyde med kommunen de bor i.