Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Aktuelt

Fastlegene i Rauma har nå ledig kapasitet. Har du har behov for en ordinær legekonsultasjon så er det tiden for å bestille time,nå, siden legene forventer at det vil bli travlere i tiden som kommer på grunn av koronasituasjonen. Nå kan du også få gjennomført konsultasjonen over video.

En ny person i Rauma har fått påvist koronasmitte og kommunen har nå totalt 7 registrerte tilfeller.

Det er tre nye registrerte tilfeller av Koronoasmitte i Rauma. Totalt er det nå seks registrerte tilfeller i kommunen.

Rauma har registrert det tredje tilfellet av Koronasmitte i kommunen. Vedkommende var en del av et reisefølge fra Rauma som har vært på ferie i Østerrike.

Tilfellet er knytta til en ansatt på Vitus apotek i Åndalsnes sentrum. Vedkommende er satt i isolasjon, og flere som er i tilknytning til denne personen er satt i karantene

Vårt eget TV-system har tekniske problemer, men vi overfører formannskapsmøte via youtube. Dett kan føre til at lyden ikke er optimal. Møtet starter kl. 12.00.

Vi er i en situasjon ingen av oss ennå vet omfanget om. Rauma Helsehus prøver å rigge utstyr og organisasjon etter beste evne for å håndtere situasjonen. Det er et nasjonalt problem at viktig smittevernutstyr mangler - også her i Rauma. Nå håper vi bedrifter og privatpersoner vil bidra i en utstyrsdugnad.

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi at du registrerer deg her.

Følg med på utviklingen knytta til Koronaviruset på våre nettsider. Sidene holde kontinuerlig oppdatert. 

Rauma kommune har blitt en enda bedre kommune å bo i. Det viser resultatene fra Borgerundersøkelsen 2019. I forhold til tilsvarende undersøkelse i 2017 har Rauma kommunes innbyggere blitt vesentlig mer fornøyde med kommunen de bor i.