Om Friskliv og mestring

Om Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er et kommunalt helsetilbud for deg som ønsker å styrke din helse, endre levevaner eller lære å leve med helseutfordringer.

Hva tilbyr Friskliv og mestring?

Friskliv og mestring er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Tilbudet skal styrke individets mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet og bedre kosthold. 

Du kan bli henvist av helsepersonell, NAV eller du kan ta kontakt med Frisklivssentralen på eget initiativ.  Du trenger ikke å være syk eller ha en diagnose. Det er ingen aldersgrense for å delta på Friskliv og mestring i Rauma.

Følg med på Friskliv og mestrings facebook-side for å holde deg oppdatert på aktiviteten

Timeplan Friskliv og mestring

 

Hvem kan få tilbudet?

Friskliv og Mestring er en kommunal helsetjeneste for personer bosatt i Rauma mellom 0 og 65 + år. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å justere levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom og sykemeldte. 

Slik får du tilbudet

Du kan bli henvist av helsepersonell, NAV eller du kan selv ta kontakt med oss på eget initiativ. Du trenger ikke å være syk eller ha en diagnose. 

Kurs

Se alle våre kurs og hvordan du melder deg på.

Frisklivsresepten 

Henvisningen gir 12 uker med veiledning og oppfølgingstiltak innen fysisk aktivitet og kosthold, tobakk med mer.

Les mer om frisklivsresepten her.

Hva koster det?

Priser Friskliv og mestring
Tilbud Pris per semester
Basseng 500 kr
Gågruppe 300 kr
Sterk og Stødig 300 kr
Gruppetreninger i frisklivsreseptperioden 300 kr
Dersom du er med på flere tiltak 500 kr

Kontaktinformasjon

Friskliv og Mestring
E-post
Telefon 71 16 66 00
Mobil 916 11 043
Lillian Bjerkeli Grøvdal
Avdelingsleder
E-post
Mobil 916 11 043

Åpningstider

Tirsdag, onsdag, torsdag: 08.00 - 15.00

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart