Om Friskliv og Mestring

Om Friskliv og Mestring

Friskliv og Mestring er et kommunalt helsetilbud som tilbyr støtte og veiledning til å endre levevaner, primært innen områdene fysisk aktivitet, søvn, kosthold og tobakk.

Det gis tilbud om strukturert oppfølging gjennom individuelle helsesamtaler, kurstilbud og treningsgrupper. Målet er å styrke individets mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og tilpassede tiltak.

Målgruppen er alle personer over 18 år som ønsker støtte til å endre vaner som påvirker helsen. Du trenger ikke å være syk eller ha en diagnose. Du kan ta kontakt selv, bli henvist av fastlege, NAV eller annet helsepersonell.

Frisklivsresepten 

Å ha en Frisklivsresept gir 12 uker med veiledning og ulike tiltak. Oppfølgingsperioden starter med en helsesamtale der du sammen med frisklivsveileder setter deg mål og lager en plan for å nå disse.
Les mer om frisklivsresepten her.

Treningstilbud

Vi har et variert treningstilbud og tilbyr mange ulike gruppetimer, fysisk test, og individuell oppfølging. Det er også muligheter for egentrening i våre lokaler.
Se timeplan og få mer informasjon her.

Kurs

Friskliv og Mestring tilbyr en rekke kurs med fokus på endring av livsstil og vaner. Alle kursene baserer seg på Helsedirektoratets anbefalinger.
Se alle våre kurs og hvordan du melder deg på.

Sterk og Stødig

Sterk og stødig er treningsgrupper for seniorer ledet av frivillige som er blitt kurset. Det brukes kun forskningsbaserte øvelser. Deltakerne må komme seg til og fra treningen selv.
Les mer om Sterk og Stødig her.

Møteplassen

Aktivitet og fellesskap på helsehuset. Møteplassen er et sosialt og aktivt tilbud for seniorer og eldre i Rauma. Vi møtes til koselig samvær med måltider og ulike aktiviteter. 
Les mer om Møteplassen her.

Aktiv på dagtid

Aktiv på Dagtid er et tilbud for deg som enten er arbeidsledig, langtidssykemeldt eller er i en trygdesituasjon. Tilbudene er også åpne for alderspensjonister.
Les mer om Aktiv på Dagtid her.

Følg med på Frisklivssentralens facebook-side for å holde deg oppdatert på aktiviteten

 

 

Hva koster det?

Priser Friskliv og mestring

Betaling skjer via kortautomat/iZettle
Priser Friskliv og mestring
Tilbud Pris per semester
Frisklivsresept, test og samtaler Gratis
Frisklivsresept, fri deltakelse i alle treningstilbud 300 kr
Sterk og Stødig (per halvår) 300 kr
Basseng (per halvår) 500 kr
Kurs 300-500 kr

Kontaktinformasjon

Friskliv og mestring
E-post
Telefon 941 73 938

Åpningstider

Tirsdag, onsdag og torsdag

kl 09.00-15.00

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart