Frisklivsresepten

Felles oppstart ny periode: Februar 2024, uke 6. 
Ta kontakt om dette kan være noe for deg!

Frisklivsresepten gir 12 uker med veiledning og oppfølgingstiltak innen fysisk aktivitet og kosthold, tobakk med mer.

Reseptperioden starter med en helsesamtale der en kartlegger behov og setter mål for endringsarbeidet. I helsesamtalene får du støtte til å justere på vaner som du ønsker en forandring på. Det kan være å komme i gang med fysisk aktivitet, bedre søvn, endre kostholdet eller slutte å røyke/snuse. Det blir lagt vekt på mestring og motivasjon.

I reseptperioden kan deltakerne delta på frisklivstreninger, temasamlinger og kurs. Underveis i perioden gjennomføres samtaler for å motivere deg mot dine mål, og evt. justere tiltak. Siste helsesamtale gjennomføres etter endt periode for å måle endringen. Reseptperioden kan forlenges ved behov. 

Under frisklivsresepten får du tilgang til egentrening på vårt treningsrom. Frisklivsveilederen  følger deg tett i starten, og deretter benytter du tilpasset treningsprogram til egentrening. Vi har treningsutstyr som tredemølle, romaskin, spinning-og-ergometersykkel. I tillegg har vi manualer, kettlebells, BOSU-baller, Yoga-baller og treningsmatter. 

I forkant og etterkant av frisklivsresepten får du tilbud om å gjennomføre en fysisk test på tredemølle. Du kan velge om du vil gå eller løpe. Vi registrerer puls og din opplevelse av anstrengelse. Testen fungerer gjerne som en ekstra motiverende kilde for deg som ønsker å se endring.

Du kan selv ta kontakt med oss, eller henvises fra helsepersonell via dette skjemaet. 
Ring oss gjerne om du bare ønsker å snakke med oss om tilbudene våre.

Kontakt

Friskliv og mestring
E-post
Telefon 94 17 39 38

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart