Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Garasje

Garasje

Sjekk om du må søke for å bygge garasje. 

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.

Klikk her for å se reguleringsplaner og hva som gjelder for din eiendom

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Avstanden er avhengig av eventuell byggegrense i reguleringsplan. Dersom det ikke er reguleringsplan i området er kravet minst 50 meter fra fylkesveg og riksveg og 15 meter fra kommunal veg. Dersom bygget skal oppføres nærmere må det søkes om dispensasjon. 
 • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
 • bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller
 • du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din
 • bygningen ikke plasseres i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger
 • tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. 

Dette gjør du i Kartverkets løsning «Rett i kartet».

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter
 • bygget er på maks én etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)

Slik søker du om bygging av garasje

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

 • samlet bruksareal er over 70 kvadratmeter
 • bygningen er på mer enn én etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)

Finn foretak med sentral godkjenning

Kontaktinformasjon

Torbjørg Lillebø
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 454 62 694
Hilde Kristin Haugen
Saksbehandler
E-post
Mobil 481 58 391

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart