Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Bod, uthus eller drivhus

Bod, uthus eller drivhus

Sjekk om du må søke for å bygge bod, uthus eller drivhus.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.

Klikk her for å se reguleringsplaner og hva som gjelder for din eiendom.

Disse tiltakene er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter det er over 1 meter til nabogrensen
  • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt)  Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.
  • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
  • bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller
  • du ikke overskrider hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din (finn ut hvor mye du har lov til å bygge i kundesenteret eller i planinnsyn)
  • bygningen ikke plasseres i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger
  • bygningen oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. 

Dette gjør du i Kartverkets nettløsning «Rett i kartet».

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

  • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller)

Slik søker du om å bygge bod, uthus eller drivhus 

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

bygningen er over 70 kvadratmeter eller skal brukes til beboelse.

Finn foretak med sentral godkjenning

Kontaktinformasjon

Torbjørg Lillebø
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 454 62 694
Hilde Kristin Haugen
Saksbehandler
E-post
Mobil 481 58 391

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart