For veteraner

Rauma kommune har laget en egen veteranplan som fokuserer på oppfølging av veteraner og deres familier, samt å gi heder og annerkjennelse til alle veteraner.

Siden andre verdenskrig har mange nordmenn deltatt i internasjonale operasjoner for å bidra til fred, stabilitet og menneskerettigheter.

 

 

 

Rauma kommunes veteranplan(PDF, 4 MB) (PDF, 9 MB)

Hvem er veteraner?

En veteran er en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren. Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner på våre vegner. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer en 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet.

Veteraner i Rauma

Antall bosatte veteraner i Rauma kommune pr. januar 2022 er 87. Dette tallet omfatter ikke våre eldste veteraner med tjeneste i INTOPS i perioden 1947-1977 (før UNIFIL/Libanon). Dette skyldes at Forsvaret ikke har kontroll på 11-sifret personnummer for denne gruppen. På bakgrunn av dette er det realistisk at det oppgitte tallet kan ganges opp med faktoren 1.5.
Dette vil gi et reelt tall for antall bosatte veteraner i kommunen, med tjeneste i INTOPS på vegne av Norge i perioden 1947 – d.d. Det reelle tallet for Rauma kommune vil dermed i dag ligge på rundt 130 veteraner.

Veterankontakt

Veterankontakten er avdelingsleder for psykisk helse og mestring. Ring avdeling for psykisk helse og mestring tlf. 90623687, og spør etter veterankontakten.

Andre viktige kontakter

Nyttige lenker på kommunens nettside

Nyttige nasjonale lenker

 • Forsvarets veterantjeneste (FVT)
  Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til veteraner@mil.no  eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var. 
 • Norges veteranforbund (NVIO)
  Hjelper veteraner med tiden etter endt tjeneste. Treff andre i samme situasjon. 
 • Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)
  Hjelper skadde soldater og er pådriver for god reintegrering av veteraner til det sivile samfunn. 
 • Kameratstøtte
  Kameratstøtte.no er et tilbud til soldater, veteraner og deres familie. De kan svare på store og små utfordringer i hverdagen.
 • Forsvarets veteransenter
  Senteret byr på et bredt spekter av aktiviteter - eksklusivt for veteraner og familien deres.
 • Psykososial støtte og mestring
  Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.