Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)

Har du et barn med behov for ekstra tilrettelegging? Da tar du først kontakt med skolen eleven går på, eller skal gå på.

Hva tilbyr PPT?

 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 
 • PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år).
 • Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Vanlige årsaker for henvisning til PPT

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Hvordan få tjenester fra PPT?

Hvis du som foresatt eller elev trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til PPT for å få rådgiving. Om du mener barnet har behov for ekstra tilrettelegging, tar du kontakt gjennom barnehagen eller skolen. 

Finn oversikt over barnehagene her

Finn oversikt over skolene her

Send sikker digital post til PPT

Skal du sende inn dokumentasjon eller ettersende noe til PPT gjør du det raskest og tryggest via eDialog. 

Hvordan kontakter jeg PPT?

Kontakter PPT
Navn Ansvar Telefon
Lise Brandli Fagleder 950 83 197
Kristoffer Eide Rådgiver grunnskole/videregående 908 10 552
Synnøve Solheim Rådgiver barnehage 902 72 014
Bjørnar Østigård Rådgiver grunnskole 950 90 595

 

Kontaktinformasjon

Lise Brandli
Ped.Psyk.Rådgiver
E-post
Marte Yu Indrebø
E-post

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart