Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Individuell plan og koordinerende enhet

Individuell plan og koordinerende enhet

Om du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud tilpasset akkurat deg. Du har også rett til en koordinator som sørger for helhetlige tjenester og nødvendig oppfølging. 

Det er koordinerende enhet som har det overordna ansvaret for arbeidet med individuell plan og oppnevning av koordinatorer. 

En individuell plan skal:

  • bidra til at bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av bruker
  • avklaring av brukerens mål, ressurser og behov for tjenester. Videre skal det foretas en vurdering, og tiltak som kan bidra til å dekke brukers bistandsbehov skal koordineres
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og bruker, eventuelt pårørende og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene

Hvem kan få tilbudet?

Du som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søk om tilbudet ved å bruke søknadskjemaet for Individuell plan. 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis

Hva skjer videre med søknaden?

Du kan forvente svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saken ikke kan behandles innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtak eller på tjenesten.   

Relevante dokumenter

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010

(Tastevalg 5)

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart