Fysioterapi for voksne

Fysioterapi for voksne

Hva tilbyr fysioterapeutene?

  • Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
  • Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens behov. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.
  • Hverdagsrehabilitering

Klikk her for å lese mer om hva fysioterapi er

Hvem kan få tilbud om fysioterapi?

  • Hjemmeboende og beboere på institusjon. Tilbudet gis til de som har behov for forebygging, rådgivning eller opplæring for å unngå helseskader.
  • Voksne med behov for behandling for en sykdom eller skade.
  • Kommunal fysioterapi gjelder de som av ulike årsaker har vansker med å komme seg til fysioterapeut på institutt.

Hvordan få tilbudet?

Fysioterapitjenesten gjør vi en faglig vurdering av ditt behov og hva vi kan tilby.

Hva koster det?

Oversikt over egenandeler for fysioterapitjenester finner du her

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten
E-post
Telefon 480 38 467

Telefontid hjelpemidler: 9.00-12.00

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart