Priser og betaling fysioterapi

Priser og betaling fysioterapi

Det er innført en egenandel på fysioterapitjenester i Rauma kommune. Bakgrunnen for dette er en ny nasjonal forskrift, som sier at det kan tas en egenandel for disse tjenestene. Den samme forskriften sier hvilke satser som gjelder.

Hvor stor er egenandelen?

Prisene gjelder for de som mottar behandling av fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen, eller kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Oversikten over gjeldende egenandeler finner du på denne siden.

Ubenyttede timer

Bestilte timer som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten belastes inntil honorartakst for undersøkelse og/eller behandling.

Betaling for forbruksmateriell og tilleggstjenester

Pasienten kan også måtte betale for enkelte tilleggstjenester eller forbruksmateriell, men dette skal det være opp til pasienten selv å velge om han/hun vil motta eller ikke. Prisen på forbruksmateriell og tilleggstjenester fastsettes av fysioterapeuten selv og skal være spesifisert på pasientens kvittering. Det kan for eksempel være tape, innleggssåler, støttebandasjer/strømper, utstyr for hjemmetrening.

Priser forbruksmateriell kommunal fysioterapeut
Utstyr Pris per enhet Pris per stk.
Kinesio Tape   200 kr 50 kr
MiniPEP-fløyte   80 kr 80 kr
Strikk   400 kr 70 kr

 

Les mer om tilleggstjenester og forbruksmateriell her.

Betaling

Det sendes ut samlefaktura den 20. påfølgende måned, med betalingsfrist den 20. neste måned.Betaling

Spørsmål

Generelle spørsmål om egenandel rettes til Helfo.

Lovverk

Hele forskriften kan du lese ved å klikke her.

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten
E-post
Telefon 480 38 467

Telefontid hjelpemidler: 9.00-12.00

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart