Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Ny borgerundersøkelse - starter 1. oktober

Ny borgerundersøkelse - starter 1. oktober

Hvert andre år gjennomfører Rauma kommune borgerundersøkelse ved å intervjue 400 innbyggere fordelt over hele kommunen. Fra 1. oktober starter årets undersøkelse, der selskapet Sentio ringer rundt til et representativt utvalg av våre innbyggere. 

Undersøkelsen ser på graden av tilfredshet knytta til kommunale tjenester, omdømme, demokrati, trygghet i hverdagen og en rekke andre variabler. I år vil det også stilles spørsmål knytta til kommunens korona-håndtering.

Borgerundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2017.

Her kan du se resultatene fra tidligere undersøkelser.