Ny borgerundersøkelse - starter 1. oktober

Hvert andre år gjennomfører Rauma kommune borgerundersøkelse ved å intervjue 400 innbyggere fordelt over hele kommunen. Fra 1. oktober starter årets undersøkelse, der selskapet Sentio ringer rundt til et representativt utvalg av våre innbyggere. 

Undersøkelsen ser på graden av tilfredshet knytta til kommunale tjenester, omdømme, demokrati, trygghet i hverdagen og en rekke andre variabler. I år vil det også stilles spørsmål knytta til kommunens korona-håndtering.

Borgerundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2017.

Her kan du se resultatene fra tidligere undersøkelser.