Åfarnes skole

Åfarnes skole ligg idyllisk til på nordsida i Rauma kommune, med kort veg til fjord og fjell. Skolen er ein kombinert barne- og ungdomsskole.

Antal elevar: 114

Undervisningsmålform: Nynorsk

Skulens satsingsområder

Skulen sine satsningsområder er lesing som grunnleggjande ferdigheit, vurdering for læring og digital kompetanse. Vurdering for læring er et nasjonalt satsningsområde. Vurdering som blir brukt til å forbedre undervisningen og elevens motivasjon og læring.

Uteområdene

Skulen ligg idyllisk til, med kort veg til både fjell og fjord. Skoleområdet innbyr til leik med en ballbinge, grusbane og diverse leikeapparat.

Har du spørsmål om skulen kan du lese meir på skulens hjemmeside eller kontakte rektor direkte. Vi tar gjerne mot besøk om du ønskjer ei omvisning eller en prat.

Kontakt

Åfarnes skole
E-post
Telefon 94 17 62 97
Idunn Frøyshov Pharo
Rektor - Åfarnes skole
E-post
Mobil 90 50 25 76

Kart