SFO Åfarnes skole

SFO Åfarnes skole

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Hva tilbyr SFO?

Alle barn i målgruppen (1. – 4. trinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. 

Du må søke om plass på skolefritidsordningen via vårt elektroniske skjema.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg plass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg, tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter- tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Tilbud og priser Åfarnes SFO

Oppholdstider og priser Åfarnes SFO
Oppholdstid Klasse Dager Pris per måned i 10 mnd.
Inntil 40 % 1.-3.klasse Full onsdag eller 2 dager (morgen/ettermiddag 1 185
Inntil 40 % 4. klasse 2 dager (inkludert onsdag) 1 185
Inntil 50 % 1.-3.klasse 3 dager (morgen/ettermiddag) 1 480
Inntil 50 % 4. klasse 3 dager (morgen/ettermiddag) 1 480
Inntil 60 % 1.-3.klasse Full onsdag + 1 dag 1 780
Inntil 60 % 4. klasse 3 dager (inkludert onsdag) 1 780
Inntil 80 % 1.-3.klasse Full onsdag + 2 dager 2 370
Inntil 80 % 1.-3.klasse 4 dager 2 370
Inntil 80 % 4. klasse 4 dager eller 4 dager (inkludert onsdag) 2 370
100 % 1.-3.klasse Full onsdag + 3 dager 2 960
100 % 1.-3.klasse Full onsdag + 4 dager 2 960
100 % 4. klasse 5 dager (inkludert onsdag) 2 960
Enkeltuker i ferier 1 195

Betaling

 • Betaling skjer for inneværende måned med forfall den 15.
 • Kommunen tar betaling for hele måneder.
 • For elever som blir innmeldt etter skolestart, starter betaling f.o.m. den datoen eleven er innmeldt  i ordninga.
 • Foreldre som henter barn for sent i skolefritidsordninga, vil bli fakturert for tilleggstid. Sats for tilleggstid er satt til 100 kr. for hvert påbegynte kvarter, og faktureringa kommer som tillegg til ordinær betaling måneden etter.
 • Matpenger kommer i tillegg til den faste satsen for foreldrebetaling.
 • SFO – plassen kan gå tapt ved manglende betaling utover 2 måneder.

Se dine fakturaer

Klikk her for å finne oversikten over dine kommunale fakturaer i MinSide.

Ferier

Etter skoleslutt i juni til skolestart i august, samt i andre skoleferier, kan SFO-tilbudet samordnes. Enten med andre deler av oppvekstsenteret eller med andre oppvekstsenter.

SFO er stengt jul- og nyttårsaften, i romjula, påskeuka og juli. I tillegg er SFO stengt på planleggingsdager til personalet.

Hvem kan få SFO-plass?

SFO er tilbud for barn i 1.-4 . klasse.

Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få plass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad (krever innlogging) innen 1. mai. Det må søkes hvert år om plass.

Slik søker du om SFO-plass

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

Endre eller si opp plassen 

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det via Visma Flyt (krever pålogging)

Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måneden. Ved oppsigelse etter 1. mai betales det for SFO ut skoleåret.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15.mai.

  Skyss til og fra SFO

  Transport til og fra SFO er foreldra/foresatte sitt ansvar

  Vedtekter og kvalitetsplan

  Kontaktinformasjon

  SFO Åfarnes
  Telefon 71 16 61 50
  Mobil 948 48 109

  Åpningstider

  Mandag

  Morgen: 07.15 - 08.20

  Ettermiddag: 13.55 -16.45

  Tirsdag

  Morgen: 07.15 - 08.20

  Ettermiddag: 13.55 - 16.45

  Onsdag

  Morgen: 07.15 - 08.20

  1-3 klasse: 08.20 - 13.55

  Ettermiddag: 13.55-16.45

  4. klasse: 12.10 - 13.55 

  Torsdag

  Morgen: 07.15 - 08.20

  Ettermiddag: 13.55 - 16.45

  Fredag

  Morgen: 07.15 - 08.20

  Ettermiddag: 13.55 - 16.45

  1- 4. klasse: 08.00 - 16.00

  Kart