Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Redusert foreldrebetaling SFO

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. - 4. årstrinn.

Inntektsgrense redusert foreldrebetaling SFO
Oppholdstid Inntektsgrense for å få rabatt (Samlet for husstand)
Oppholdstid 100% (5 hele dager) 527 142
Oppholdstid 80% (4 hele dager) 432 429
Oppholdstid 60% (3 hele dager) 324 754
Oppholdstid 50% (2 hele dager + halv dag) 269 966
Oppholdstid 40% (2 hele dager) 216 387

Gratis SFO for barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov har rett til gratis fra 5. til 7. trinn. Du søker via samme skjema som for redusert foreldrebetaling. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon for inntekt for å søke om dette.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. oktober. Alle søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO-året, altså fra 1. august.

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett SFO-år.

Slik søker du om redusert foreldrebetaling

Du trenger disse vedleggene:

 • Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.
 • Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.
 • Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

Søk om redusert foreldrebetaling eller gratis SFO for barn med særskilte behov

12 timer gratis SFO for førsteklassinger

 • Alle førsteklassinger får fra høsten 2022 tilbud om inntil 12 timer gratis SFO pr. uke.
 • I Rauma kommune er det opphold i SFO etter skoletid som er gratis, med 2,4 timer per ettermiddag.
 • Tilbudet gjelder barn som er påmeldt et ordinært opphold i SFO. Gjelder altså ikke kjøp av enkeltuker og dager for de uten SFO-plass.
 • Opphold utover 12 timer blir fakturert på vanlig måte for full plass og reduseres tilsvarende ved deltidsplass.
 • Du trenger ikke søke om dette tilbudet - det blir automatisk beregnet ut fra hvilket SFO-tilbud du har.

Varighet

Alle søknader som er mottatt før søknadsfristen vil gjelde hele SFO-året. Vedtak om redusert foreldrebetaling etter fristen er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Definisjon på husholdning

 • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
 • Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtaket ved å sende inn et elektronisk skjema.

Lover

Forskrift om redusert foreldrebetaling