SFO Isfjorden skole

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

Hva tilbyr SFO?

Alle barn i målgruppen (1. – 4. trinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. 

Matordning (fom. skoleåret 2023/2024)

 • Matservering på langdager (mandag, onsdag, fredag).
 • Frukt/grønt på kortdager.
 • Kostpenger pr. 01.08.2023:
  • 200 kr pr. mnd. for 5-dagers- og 4-dagerstilbud.
  • 100 kr pr. mnd. for øvrige tilbud.
  • Kostpenger kommer på samme faktura som foreldrebetaling for SFO-plass.

Aktivitetstilbud

 • Frilek.
 • Turdager i nærområdet.
 • Aktiviteter i idrettshall/gymsal.
 • Lek og aktiviteter i SFO-skogen.
 • Matlaging inne og ute.
 • Formingsaktiviteter.

I tillegg har vi følgende sesongbaserte aktiviteter:

 • Skøyter/ski.
 • Fotball.
 • Sykkel og rulleskøyter.

Du må søke om plass på skolefritidsordningen via vårt elektroniske skjema.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg plass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg, tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

Tilbud og priser Isfjorden SFO

Priser SFO
Oppholdstid Pris
Oppholdstid 100% (5 hele dager) 3 301
Oppholdstid 80% (4 hele dager) 2707
Oppholdstid 60% (3 hele dager) 2033
Oppholdstid 50% (2 hele + halv dag) 1690
Oppholdstid 40% (2 hele dager) 1 355
Høst-, vinter-, sommerferie pr uke: 1 658

Betaling

 • Betaling skjer for inneværende måned med forfall den 15. Det sendes ut 11 betalingsterminer, fra august til juni. Halv faktura i august og juni. Juli er betalingsfri.
 • Kommunen tar betaling for hele måneder.
 • For elever som blir innmeldt etter skolestart, starter betaling f.o.m. den datoen eleven er innmeldt  i ordninga.
 • Foreldre som henter barn for sent i skolefritidsordninga, vil bli fakturert for tilleggstid. Sats for tilleggstid er satt til 100 kr. for hvert påbegynte kvarter, og faktureringa kommer som tillegg til ordinær betaling måneden etter.
 • Matpenger kommer i tillegg til den faste satsen for foreldrebetaling.
 • SFO-plassen kan gå tapt ved manglende betaling utover 2 måneder.

Moderasjonsordninger

12 timer gratis SFO for 1.-2. klasse

 • Alle 1. og 2. klassinger får fra høsten 2023 tilbud om inntil 12 timer gratis SFO pr. uke. Dette tilsvarer verdien av et opphold på 50 %. Opphold opp til og med 50 % blir gratis. (Se tabell under).

Opphold

Ordinær pris 2023

Rabatt

Pris 01.08.2023

2 hele dager (40 %)

1298,00

-1298,00

0,00

2 hele dager og en morgen (50 %)

1620,00

-1620,00

0,00

3 hele dager (60 %)

1949,00

-1620,00

329,00

4 hele dager (80 %)

2595,00

-1620,00

975,00

5 hele dager (100 %)

3163,00

-1620,00

1543,00

 • Tilbudet gjelder barn som er påmeldt et ordinært opphold i SFO. Gjelder altså ikke kjøp av enkeltuker og dager for de uten SFO-plass.
 • Du trenger ikke søke om dette tilbudet - det blir automatisk beregnet ut fra hvilket SFO-tilbud du har.

Redusert foreldrebetaling/gratis SFO

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1.-4. årstrinn. Barn med særskilte behov har rett til gratis fra 5. til 7. trinn (gjelder fra 1. august 2020).

Les mer om ordningene og hvordan du søker.

Søskenmoderasjon for barn på 3. og 4. trinn

Det gis søskenmoderasjon på 25 % fra og med barn nr. to på 3.-4. trinn.

Se dine fakturaer

Klikk her for å finne oversikten over dine kommunale fakturaer i MinSide.

Om åpningstider og ferier

SFO sitt ordinære tilbud følger gjeldende skolerute. Siste skoledag før jul og siste skoledag før sommerferien stenger SFO-tilbudet samtidig som skolen stenger, dvs. ca. kl. 11:30.

Før skolestart i august, i skolens høst- og vinterferie og etter skoleslutt i juni, kan det gis SFO-tilbud dersom det er minst seks søkere i kommunen. Dette tilbudet kan samordnes med andre skoler.

Hvem kan få SFO-plass?

SFO er tilbud for barn i 1.-4 . klasse.

Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få plass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad (krever innlogging) innen 1. mai. Det må søkes hvert år om plass.

Slik søker du om SFO-plass

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

Endre eller si opp plassen 

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det via Visma Flyt (krever pålogging)

SFO-opptaket løper ut 4. trinn eller til du sier det opp eller endrer det. Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måneden. Oppsigelse/endring av plass etter 1. april medfører betaling ut skoleåret.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1.mai.

Skyss til og fra SFO

Transport til og fra SFO er foreldre/foresatte sitt ansvar

Vedtekter og kvalitetsplan

Kommunale vedtekter for skolefritidsordninger i Rauma kommune, vedtatt i k-styre 22.06.2023. (PDF, 247 kB)

Kontakt

Isfjorden SFO
E-post
Mobil 48 10 45 98

Kart