SFO Isfjorden skole

SFO Isfjorden skole

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. Isfjorden SFO holder til i 1. etasje på Isfjorden skole.

Hva tilbyr SFO?

Alle barn i målgruppen (1. – 4. trinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. 

Du må søke om plass på skolefritidsordningen via vårt elektroniske skjema.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg plass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg, tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter- tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Tilbud og priser Isfjorden SFO

Priser SFO
Oppholdstid Pris
Oppholdstid 100% (5 hele dager)                    2 960
Oppholdstid 80% (4 hele dager)                    2 370
Oppholdstid 60% (3 hele dager)                    1 780
Oppholdstid 50% (2 hele + halv dag)                    1 480
Oppholdstid 40% (2 hele dager)                    1 185
Høst-, vinter-, sommerferie pr uke: 1 195

Betaling

  • Betaling skjer for inneværende måned med forfall den 15.
  • Kommunen tar betaling for hele måneder.
  • For elever som blir innmeldt etter skolestart, starter betaling f.o.m. den datoen eleven er innmeldt  i ordninga.
  • Foreldre som henter barn for sent i skolefritidsordninga, vil bli fakturert for tilleggstid. Sats for tilleggstid er satt til 100 kr. for hvert påbegynte kvarter, og faktureringa kommer som tillegg til ordinær betaling måneden etter.
  • Matpenger kommer i tillegg til den faste satsen for foreldrebetaling.
  • SFO – plassen kan gå tapt ved manglende betaling utover 2 måneder.

Se dine fakturaer

Klikk her for å finne oversikten over dine kommunale fakturaer i MinSide.

Ferier

Etter skoleslutt i juni til skolestart i august, samt i andre skoleferier, kan SFO-tilbudet samordnes. Enten med andre deler av oppvekstsenteret eller med andre oppvekstsenter.

SFO er stengt jul- og nyttårsaften, i romjula, påskeuka og juli. I tillegg er SFO stengt på planleggingsdager til personalet.

Hvem kan få SFO-plass?

SFO er tilbud for barn i 1.-4 . klasse.

Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få plass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad (krever innlogging) innen 1. mai. Det må søkes hvert år om plass.

Slik søker du om SFO-plass

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

Endre eller si opp plassen 

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det via Visma Flyt (krever pålogging)

Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måneden. Ved oppsigelse etter 1. mai betales det for SFO ut skoleåret.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1.mai.

Skyss til og fra SFO

Transport til og fra SFO er foreldra/foresatte sitt ansvar

Vedtekter og kvalitetsplan

Kontaktinformasjon

Isfjorden SFO
E-post

Telefon Isfjorden SFO: 481 04 598 / 468 06 613

Åpningstider

Morgener

Mandag-fredag: 07:15 – 08:45.

Ettermiddager:

Mandag, onsdag, fredag: 12:55 – 16:30

Tirsdag og torsdag: 14:40 – 16:30.

Kart