SFO Åndalsnes barneskole

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Hva tilbyr SFO?

Alle barn i målgruppen (1. – 4. trinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. 

Åndalsnes SFO tilbyr denne matordningen: 

 • Servering av frukt/grønt langdager 
 • Brødmåltid onsdager, varmt måltid fredager. 
 • Tilbud om melk til medbrakt frokost hver morgen. 
 • Kostpenger pr 1.jan 2023:  
  • 200 kr i mnd for 5 og 4 dagers tilbud  
  • 100 kr i mnd for 3, 2,5 og 2 dagers tilbud. 
  • Kostpenger kommer på samme faktura som foreldrebetaling for SFO-plass.  

Åndalsnes SFO tilbyr disse aktivitetene: 

 • Turdag i nærmiljøet en dag i uka 
 • Bading/svømming i svømmehallen ukentlig for 2.-4.trinn  (etter at de har starta med svømmeopplæring på skolen)
 • Aktiviteter i gymsal 
 • Stillerom/ leserom 
 • Formingsaktiviteter 
 • Frileik inne og ute 
 • Matservering 
 • Klatreveggen på Tindesenteret, helsehuset og biblioteket.

Du må søke om plass på skolefritidsordningen via vårt elektroniske skjema.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg plass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg, tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter- tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Tilbud og priser Åndalsnes SFO

Priser SFO
Oppholdstid Pris
Oppholdstid 100% (5 hele dager) 3 301
Oppholdstid 80% (4 hele dager) 2707
Oppholdstid 60% (3 hele dager) 2033
Oppholdstid 50% (2 hele + halv dag) 1690
Oppholdstid 40% (2 hele dager) 1 355
Høst-, vinter-, sommerferie pr uke: 1 658

Betaling

 • Betaling skjer for inneværende måned med forfall den 15.
 • Kommunen tar betaling for hele måneder.
 • For elever som blir innmeldt etter skolestart, starter betaling f.o.m. den datoen eleven er innmeldt  i ordninga.
 • Foreldre som henter barn for sent i skolefritidsordninga, vil bli fakturert for tilleggstid. Sats for tilleggstid er satt til 100 kr. for hvert påbegynte kvarter, og faktureringa kommer som tillegg til ordinær betaling måneden etter.
 • Matpenger kommer i tillegg til den faste satsen for foreldrebetaling.
 • SFO – plassen kan gå tapt ved manglende betaling utover 2 måneder.

Gratis SFO for 1.- og 2.klassinger

Gratis SFO for 1.- og 2.klassinger
Opphold Betaling
2 hele dager (40%) Gratis
2 hele dager og en morgen (50%) Gratis
3 hele dager (60%) 10%
4 hele dager (80%) 30%
5 hele dager (100%) 50%

Redusert foreldrebetaling/Gratis SFO

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. - 4. årstrinn. Barn med særskilte behov har rett til gratis fra 5. til 7. trinn (gjelder fra 1. august 2020).

Les mer om ordningene og hvordan du søker.

Se dine fakturaer

Klikk her for å finne oversikten over dine kommunale fakturaer i MinSide.

Ferier

SFO sitt ordinære tilbud følger gjeldende skolerute. Siste skoledag før jul og siste skoledag før sommerferien stenger SFO-tilbudet samtidig som skolen stenger, dvs. ca. kl. 12:00. Før skolestart i august, i skolens høst- og vinterferie og etter skoleslutt i juni, kan det gis SFO-tilbud dersom det er minst seks søkere i kommunen. Dette tilbudet kan samordnes med andre skoler eller med en barnehage i nærheten.

Hvem kan få SFO-plass?

SFO er tilbud for barn i 1.-4 . klasse.

Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få plass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad (krever innlogging) innen 1. mai. Det må søkes hvert år om plass.

Slik søker du om SFO-plass

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

Endre eller si opp plassen 

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det via Visma Flyt (krever pålogging)

Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måneden. Ved oppsigelse etter 1. mai betales det for SFO ut skoleåret.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1.mai. 

Skyss til og fra SFO

Transport til og fra SFO er foreldra/foresatte sitt ansvar

Vedtekter og kvalitetsplan

Vedtekter SFO i Rauma kommune (PDF, 247 kB)

Kontakt

SFO Åndalsnes
E-post
Mobil 45 47 19 61

 

Åpningstiden til SFO:

07.15 – 08.45 alle dager

12.40 – 16.30 mandager, onsdager, fredager

14.30 – 16.30 tirsdager og torsdager

Sigrid Sletta
Adjunkt m/tilleggsutdanning
E-post
Mobil 41 63 37 57

Kart