Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Mikrohus og tilsvarende enheter

Mikrohus og tilsvarende enheter

Informasjon om krav som gjelder for plassering av mikrohus og tilsvarende enheter.

Slik regelverket er utformet i dag, gjelder i utgangspunktet alle krav i plan- og bygningsloven med forskriftene SAK10 og TEK17 ved oppføring av mikrohus, uavhengig av om mikrohuset er oppført på terreng eller står på tilhenger eller hjul.

Dersom mikrohuset er registrert med en vekt og en bredde som ikke overstiger 3,5 tonn og 2,55m samt er registrert med skilt, er den per definisjon en campingvogn, ifølge veitrafikkloven. Campingvogner er etter plan- og bygningsloven å anse som midlertidige bygninger og konstruksjoner, og plassering på egen bolig- eller fritidstomt eller på campingplass er ikke søknadspliktig.

Campingvogn

Plassering av campingvogn for en periode på over 2 måneder utenom egen tomt/campingplass er derimot søknadspliktig.
Plassering av campingvogn utenfor egen tomt/campingplass for en periode over 2 måneder og inntil 2 år er søknadspliktig, men er unntatt kravet om bruk av ansvarlig søker.
Plassering av campingvogn utover 2 år regnes som et permanent tiltak og forutsetter at tiltaket er i samsvar med gjeldende reguleringsformål og krever søknad fra ansvarlig foretak. Dersom tiltaket ikke er i samsvar med gjeldene arealformål må det søkes om dispensasjon fra gjeldende arealformål. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet. Campingvogn-/plass er ikke godkjent for varig opphold.

Mikrohus

Plassering av et mikrohuset må benytte seg av et anvarlig foretak som skal sende byggesøknad til kommunen. I tillegg forutsettes det at plasseringen skjer i et område som er regulert til bolig.
Dersom mikrohuset søkes plassert i et område avsatt til annet formål må det søkes om dispensasjon fra gjeldende arealformål. En slik søknad kommer i tillegg til byggesøknaden, og skal være skriftlig og begrunnet, men kan settes frem av deg selv eller av ansvarlig søker.

Informasjon om gjeldende reguleringsplaner/arealformål i kommunen finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at for varige tiltak er det i kommunen byggeforbud 100 meter fra strandlinjen ved sjø og 50 meter ved vassdrag der det ikke foreligger annen byggegrense i gjeldende reguleringsplan.

Etablering av bolig/fritidsbolig med innlagt vann krever i tillegg til byggesøknad utslippstillatelse eller godkjent sanitærmelding for tilkopling til kommunalt anlegg.

Informasjon- og søknadskjema for utslippstillatelse.

Informasjon- og søknadskjema for sanitærmelding.

Etablering av en bolig/fritidsbolig krever også tillatelse til avkjørsel, slik søknad sendes til vegeier som kan være kommunen, fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

For nærmere informasjon kontakt byggesaksavdelingen i kommunen

Kontaktinformasjon

Hilde Kristin Haugen
Saksbehandler
E-post
Mobil 481 58 391
Torbjørg Lillebø
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 454 62 694

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart