Brann på Åndalsnes - om situasjonen

Byggesak priser

Byggesak priser

Her finner du oversikten over prisene for de ulike byggesakene. Merk at du får 10 % avslag på din byggesøknad om du sender inn din byggesak elektronisk via byggsøk.

Byggesaker
Boligbygg og fritidshus Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
(GAB-koder i parentes og areal i BRA)
 Basisgebyr:  
Enebolig (111) + (113) 11 874 14 851
Enebolig med hybel-/sokkelleilighet (112) og Tomannsbolig (121-124) 14 851 17 816
Rekkehus, Kjede-/artiumshus og Andre småhus (131- 136) 22 499 26 996
Boligbrakker (193) 9 017 11 722
Tilbygg og påbygg punkt a - d 0- 50 m2 6 290 8 104
      50-100m2 7 548 9 724
      100 m2-> 9 057 11 668
Ombygging punkt a - c < 50% av totalt areal 6 290 8 104
Ombygging punkt a - c > 50% av totalt areal (hovedombygging) 9 017 11 711
Terassehus, Boligblokk, Trygdeboliger mm. (135, 141 - 146, 151) 44 997 54 069
Studenthjem mm. og annen boligbygning for bofelleskap (152 + 159) 44 997 54 014
Tilbygg og påbygg punkt h - j 0 - 100 m2 18 001 26 996
100 m2 -> 21 601 32 395
Ombygging punkt h - i < 50% av totalt areal 18 001 26 996
Ombygging punkt h - i > 50% av totalt areal (hovedombygging) 26 996 36 013
Fritidsbolig > 50m2 (160) 9 017 13 504
Fritidsbolig < 50m2, Garasje/naust (181 - 183) og a. boligbygning (199) 5 443 9 897
Tilbygg og påbygg m-n 4 498 9 017
Ombygging m-n 4 498 9 017
Andre tiltak på bolig og fritidseiendom:
Basisgebyr
 Fasadeendring/vinduskift, terrasser, innhegning/gjerdesystem 1 401 2 651
 Støttemurer, brygger, brønn/dam 2 651 5 269
 Graving/fylling/sprengning, tekniske innstallasjoner + annet tiltak  1 401 2 651
 Basseng 3 965 7 920
Pbl § 29-4: Samtykke til pålassering av mindre tiltak (lekehus m.v) som ellers er  unntatt søknad, jf. Forskrift om byggesak (SAK10) § 4-1 c. 1 401 0
 Pbl § 31-2, 4 ledd: Fravik fra TEK 10 for eksisterende byggverk 2 651 5 269

Komplett liste

Vedlegg til gebyrregulativ for byggesaker

Last ned tekstdelen av gebyrregulativet for byggesaker (PDF, 223 kB)

Kontaktinformasjon

Torbjørg Lillebø
Avdelingsleder Forvaltning
E-post
Telefon 71 16 66 46
Mobil 454 62 694
Hilde Kristin Haugen
Saksbehandler
E-post
Telefon 71 16 66 26
Mobil 481 58 391

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart