Byggesak priser

Byggesak priser

Her finner du oversikten over prisene for de ulike byggesakene. Merk at du får 10 % avslag på din byggesøknad om du sender inn din byggesak elektronisk via byggsøk.

Byggesaker
Boligbygg og fritidshus Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
(GAB-koder i parentes og areal i BRA)
 Basisgebyr:
 a.  Enebolig (111) + (113) 13 388 16 744  
 b.  Enebolig med hybel-/sokkelleilighet (112) og Tomannsbolig (121-124) 16 744 20 088  
 c.  Rekkehus, Kjede-/artiumshus og Andre småhus (131- 136) 25 368 30 438  
 d.  Boligbrakker (193) 10 167 13 216  
 e. Tilbygg og påbygg punkt a - d 0- 50 m2 7 092 9 138  
      50-100m2 7 737 9 967  
      100 m2-> 9 283 11 960  
 f.   Ombygging punkt a - c < 50% av totalt areal 7 092 9 138  
 g.  Ombygging punkt a - c > 50% av totalt areal (hovedombygging)  9 429 13 204  
 h. Terassehus, Boligblokk, Trygdeboliger mm. (135, 141 - 146, 151) 50 734 60 962  
 i.  Studenthjem mm. og annen boligbygning for bofelleskap (152 + 159) 50 734 60 904  
j.    Tilbygg og påbygg punkt h - j 0 - 100 m2 20 296 30 438  
     100 m2 -> 22 141 33 205  
 k.  Ombygging punkt h - i < 50% av totalt areal 20 296 30 438  
 l.  Ombygging punkt h - i > 50% av totalt areal (hovedombygging)  30 438 40 604  
 n. Fritidsbolig < 50m2, Garasje/naust (181 - 183) og a. boligbygning (199) 6 885 11 159  
 o.  Tilbygg og påbygg m-n 5 689 10 167  
 p.  Ombygging m-n 5 689 10 167  
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr.14,00 pr. m2 bruksareal
 Andre tiltak på bolig og fritidseiendom
Basisgebyr
 Fasadeendring/vinduskift, terrasser, innhegning/gjerdesystem 1 581 2 989  
 Støttemurer, brygger, brønn/dam 2 989 5 941  
 Graving/fylling/sprengning, tekniske innstallasjoner + annet tiltak  1 581 2 989  
 Basseng 4 471 0  
 Pbl § 29-4: Samtykke til pålassering av mindre tiltak (lekehus m.v) som ellers er      
 unntatt søknad, jf. Forskrift om byggesak (SAK10) § 4-1 c.  1 581 0  
 Pbl § 31-2, 4 ledd: Fravik fra TEK 10 for eksisterende byggverk 2 989 5 941  

Komplett liste

Kontaktinformasjon

Torbjørg Lillebø
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 71 16 66 00
Hilde Kristin Haugen
Saksbehandler
E-post
Mobil 71 16 66 00

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart