Byggesak priser

Byggesak priser

Her finner du oversikten over prisene for de ulike byggesakene. Merk at du får 10 % avslag på din byggesøknad om du sender inn din byggesak elektronisk via byggsøk.

Byggesaker
Boligbygg og fritidshus Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
(GAB-koder i parentes og areal i BRA)
 Basisgebyr:
 a.  Enebolig (111) + (113) 13 061 16 336
 b.  Enebolig med hybel-/sokkelleilighet (112) og Tomannsbolig (121-124) 16 336 19 598
 c.  Rekkehus, Kjede-/artiumshus og Andre småhus (131- 136) 24 749 29 696
 d.  Boligbrakker (193) 9 919 12 894
 e. Tilbygg og påbygg punkt a - d 0- 50 m2 6 919 8 915
      50-100m2 7 548 9 724
      100 m2-> 9 057 11 668
 f.   Ombygging punkt a - c < 50% av totalt areal 6 919 8 915
 g.  Ombygging punkt a - c > 50% av totalt areal (hovedombygging)  9 919 12 882
 h. Terassehus, Boligblokk, Trygdeboliger mm. (135, 141 - 146, 151) 49 497 59 475
 i.  Studenthjem mm. og annen boligbygning for bofelleskap (152 + 159) 49 497 59 416
j.    Tilbygg og påbygg punkt h - j 0 - 100 m2 19 801 29 696
     100 m2 -> 21 601 32 395
 k.  Ombygging punkt h - i < 50% av totalt areal 19 801 29 696
 l.  Ombygging punkt h - i > 50% av totalt areal (hovedombygging)  29 696 39 614
 m. Fritidsbolig > 50m2 (160) 9 919 14 854
 n. Fritidsbolig < 50m2, Garasje/naust (181 - 183) og a. boligbygning (199) 5 987 10 887
 o.  Tilbygg og påbygg m-n 4 947 9 919
 p.  Ombygging m-n 4 947 9 919
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr.14,00 pr. m2 bruksareal
 Andre tiltak på bolig og fritidseiendom
Basisgebyr
 Fasadeendring/vinduskift, terrasser, innhegning/gjerdesystem 1 542 2 916
 Støttemurer, brygger, brønn/dam 2 916 5 796
 Graving/fylling/sprengning, tekniske innstallasjoner + annet tiltak  1 542 2 916
 Basseng 4 362 0
 Pbl § 29-4: Samtykke til pålassering av mindre tiltak (lekehus m.v) som ellers er 0 8 712
 unntatt søknad, jf. Forskrift om byggesak (SAK10) § 4-1 c.  1 542 0
 Pbl § 31-2, 4 ledd: Fravik fra TEK 10 for eksisterende byggverk 2 916 5 796

Komplett liste

Vedlegg til gebyrregulativ for byggesaker

Last ned tekstdelen av gebyrregulativet for byggesaker (PDF, 396 kB)

Kontaktinformasjon

Torbjørg Lillebø
Avdelingsleder Forvaltning
E-post
Mobil 454 62 694
Hilde Kristin Haugen
Saksbehandler
E-post
Mobil 481 58 391

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart