Behandlingstid

Som regel er behandlingsfristen 3 uker for tiltak som samsvarer med regelverket. Fristen er 12 uker for mer omfattende saker, og mer enn 12 uker for dispensasjonssaker.

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker:

  • Forhåndskonferanser

3 uker:

  • Igangsettingstillatelser  
  • Midlertidig brukstillatelser     
  • Ferdigattester
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.  

12 uker:

  • Omfattende byggetiltak, og som ikke er avhengig av dispensasjon.
  • Saker med dispensasjon fra plan   

Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir mottatt av kommunen.

Vi ønsker at du som utbygger sender inn søknad som er komplett. En fullstendig søknad gir en effektiv behandling.Ta kontakt med kompetente foretak for å unngå at tid går med til å komplettere søknaden på et senere tidspunkt.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning.

Dersom vi må be om tilleggsdokumentasjon stoppes vår saksbehandlingstid inntil saken er komplett.

Kontakt

Torbjørg Lillebø
Virksomhetsleder - Forvaltning
E-post
Mobil 90 59 25 76
Hilde Kristin Haugen
Rådgiver - Saksbehandling forvaltning
E-post
Mobil 90 59 25 76

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart