Behandlingstid

Behandlingstid

Som regel er behandlingsfristen 3 uker for tiltak som samsvarer med regelverket. Fristen er 12 uker for mer omfattende saker, og mer enn 12 uker for dispensasjonssaker.

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker:

  • Forhåndskonferanser

3 uker:

  • Igangsettingstillatelser  
  • Midlertidig brukstillatelser     
  • Ferdigattester
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.  

12 uker:

  • Omfattende byggetiltak, og som ikke er avhengig av dispensasjon.
  • Saker med dispensasjon fra plan   

Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir mottatt av kommunen.

Vi ønsker at du som utbygger sender inn søknad som er komplett. En fullstendig søknad gir en effektiv behandling.Ta kontakt med kompetente foretak for å unngå at tid går med til å komplettere søknaden på et senere tidspunkt.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning.

Dersom vi må be om tilleggsdokumentasjon stoppes vår saksbehandlingstid inntil saken er komplett.

Kontaktinformasjon

Torbjørg Lillebø
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 71 16 66 00
Hilde Kristin Haugen
Saksbehandler
E-post
Mobil 71 16 66 00

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart